FGU 

BORNHOLM

Om FGU Bornholm

FGU Bornholm (Forberedende Grund Uddannelse) er en helt nystartet institution på Bornholm. 

- Bestyrelsen blev konstitueret i september 2018. 

- Lederen af FGU Bornholm blev fundet i december 2018, med start 1. februar 2019. Leder af FGU Bornholm er Cathie Westh.

- Planen er at de første elever starter i FGU Bornholm den 1. august 2019. FGU Bornholm er en selvejende institution, som dækker Bornholms Regionskommune. 

Den er én af de 27 FGU (Forberedende Grund Uddannelse) institutioner i Danmark, som blev oprettet i forbindelse med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Læs mere om "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" HER.


Formålet med FGU generelt er at ruste deunge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet. Læs mere på UVMs hjemmeside:
www.uvm.dk

FGU er et tilbud for unge op til 25 år og henvender sig til unge, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.


Uddannelsen får 3 spor med i alt op til 12 mulige faglige retninger. De 3 spor er: 


AGU - almen grunduddannelse


PGU – produktionsgrunduddannelse


EGU – erhvervsgrunduddannelse. 


Derigennem tilbyder uddannelsen en bred vifte af
uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. 


Her kan du læse den overordnede folder om den Forberedende Grunduddannelse FGU. Læs HER


FGU Bornholm opstår på en baggrund af produktionsskolen BornPro og den del
af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende
Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning). 


Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi,
som f.eks. KUU ( Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem
et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt gennem de tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse
og Erhvervsgrunduddannelse.

Institutionsleder FGU Bornholm

Cathie Westh

Tlf. 60121812

Mail: cfw@cabh.dk (midlertidig)

Information vedrørende FGU Bornholm 


Midlertidig bestyrelsen for FGU Bornholm, udpeget af Undervisningsministeriet


Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Erik Lund Hansen, Morten Riis og Allan Westh


Udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Jens Christian Olsen


Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Benny Schou


Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af
erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Signe Saabye Ottosen


Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller
overdrage til FGU-institutionen:

Helle Norbye

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Nikolaj Bregninge Itenov


Midlertidig vedtægter for FGU Bornholm. Læs HER

Referater fra Bestyrelsesmøderne:

Den 12. december 2018. Læs HER


Den 7. november 2018. Læs HER


Den 30. oktober 2018. Læs  HER


Den. 25. oktober 2018. Læs HER


Læs mere om Den Forberedende Grunduddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside eller klik HER