UNGDOMSUDDANNELSER

ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB (EUD)


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE (KHF)


TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT (TBT)


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER (FJO)


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK (OSP)


ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN (EUX)


GYMNASIALE UDDANNELSER 


HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN (HF)


DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX)


DEN TEKNISKE STUDENTEREKSAMEN (HTX)


ALMEN STUDENTEREKSAMEN (STX)


ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN (EUX)


Andre veje i ungdomsuddannelse

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) 


SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU)