ERHVERVSUDDANNELSER

Der er mange forskellige erhvervsuddannelser og de tager typisk 4 år at færdiggøre. Der er forskel på hvor praktikopholdene er fordelt på uddannelserne. Ens for alle erhvervsuddannelser er, at du starter på et grundforløb, og at du veksler mellem skole og praktik på dit hovedforløb. Når du har gennemført en erhvervsuddannelse kan du læse videre eller du kan søge et arbejde.  

Skriv din tekst her

Skriv din tekst her

ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB (EUD)


KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE (KHF)TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT (TBT)

Bl.a. Anlægsgartner, bygningstruktør, brolægger, buschauffør, entreprenør 


FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER (FJO)


OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK (OSP)


ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN (EUX)