UDDANNELSE OG JOB

Uddannelse og job er et obligatorisk emne i 0.-9. klasse


UNDERVISNINGSFORLØB
UU Bornholm har lavet nedenstående undervisningsmateriale til brug i grundskolens undervisningen i det obligatoriske emne uddannelse og job.


På UU Bornholm anbefaler vi, at arbejdet med uddannelse og job opbygges på en måde, så eleverne gradvist får udvidet deres horisont i forhold til de mange muligheder og valg, der skal træffes.


I vil i det følgende støde på en række formuleringer af spørgsmål, der sikrer, at eleverne får reflekteret over de oplevelser, som de får, da det ved forskning er bevist, at det er ved refleksionen, at den enkelte elev bliver klogere på sig selv, og dermed de valg, der skal træffes.


Undervisningsforløb til indskolingen


Undervisningsforløb til mellemtrinnet


Undervisningsforløb til udskolingen


INSPIRATION
Herunder finder I links til anden inspiration og materialer til det obligatoriske emne uddannelse og job.


EMU Danmarks læringsportal

Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i det obligatoriske emne uddannelse og job


Undervisningsforløb

Fang erhvervsuddannelserne er et undervisningsmateriale tiltænkt 1-2 lektioner. Materialet er tænkt som forberedelse til besøget på DM i Skills.


UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden kan du finde information om alle de offentlig godkendte uddannelser. Der er mulighed for at lave forskellige øvelser, som munder ud i et antal forslag til uddannelser, der ligger indenfor elevens interesseområde eller kvalifikationsområde. Gå på opdagelse i Lærernes værktøjskasse og endelig er der på hjemmesiden et forældreunivers, med gode råd til forældrene.


eVejledning

Det er muligt, at få personlig (og anonym) uddannelses vejledning både dag, aften og i weekenderne om alt angående uddannelse hos eVejledning.


Dertil er der mulighed for at deltage i forskellige digitale møder - hold øje med om, der er relevante møder for dig som lærer.