BORNHOLMS UDDANNELSES MESSE

Torsdag den 21. november 2024

Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

PROGRAM (opdateres snart)

Kl. ? 7.-8. klasse og lærere.

Kl. ? 9. og 10. klasse, lærere, forældre samt andre interesserede.

Tilmelding til BUM for stadeholdere

Tilmeld din virksomhed her

Tilmelding

Praktisk 

Oversigtsplan

Stadeholdere og skoler får udleveret et oversigtskort inden BUM.

 

Kantinen er åben

Campus Bornholms kantine er åben hele dagen.

 

Transport

Info kommer senere

BUM er Bornholms Uddannelses Messe

 

BUM er for 7. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.

 

BUM er højdepunktet i uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden.

 

BUM er et led i uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.

 

BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.

 

BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.