BORNHOLMS UDDANNELSESMESSE

Tirsdag den 22. november 2022

Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne

PROGRAM

Kl. 13.00 - 15.00 7.-8. klasse og lærere

Kl. 15.00 - 17.00 9. og 10. klasse, lærere, forældre samt andre interesserede

Kl. 16.00 - 17.00 Campus Bornholm opfordrer alle afgangselever på de gymnasiale uddannelser til at deltage på BUM

Kl. 16.00 - 17.00 Informationsmøder om ungdomsuddannelserne på Bornholm

Der er lukket for tilmeldinger til BUM

Praktisk 

Oversigtsplan

Hele Campus Bornholm bygningen er i brug og vi opfordrer jer til at komme ud i alle kroge og op på alle etager for at møde alle de forskellige stadeholdere.

 

Kantinen er åben

Campus Bornholms kantine er åben hele dagen.

 

Transport

Elever og lærere fra grundskolerne udenfor Rønne transportes i bus fra skolen til BUM. 7. - 8. klasserne transporteres også retur til skolen.

9. og 10. klasseelever, der ikke har kørelejlighed hjem fra messen, kan hente en busbillet i UU’s stand, så de kører gratis hjem med de ordinære busruter.

BUM er Bornholms UddannelsesMesse

 

BUM er for 7. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.

 

BUM er højdepunktet i uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden.

 

BUM er et led i uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.

 

BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.

 

BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.