BORNHOLMS UDDANNELSESMESSE

Torsdag den 25 november kl. 13.00-18.00

NYHEDER

Tilmelding til BUM2021 er åben, tilmeld din virksomhed her

Følg os på facebook

#bumpåcampus

PROGRAM

Kl. 13.00 - 14.30 8. klasse

Kl. 15.00 - 17.00 9. og 10. klasse, forældre samt andre interesserede

Kl. 17.00 - 18.00 oplæg ved ungdomsuddannelserne

BUM er Bornholms UddannelsesMesse


BUM er for 8. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.


BUM er højdepunktet i uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden.


BUM er et led i uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 8. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.


BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 8. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.


BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.