UDDANNELSER PÅ BORNHOLM

Er du gået ud af 9. klasse og skal til at vælge ungdomsuddannelse? Eller vil du se hvilke muligheder der er for videregående uddannelser på Bornholm. Her kan du danne dig et overblik over hvilke uddannelser du kan tage på Bornholm. 


UNGDOMSUDDANNELSER

Ungdomsuddannelser kan du påbegynde direkte efter du har afsluttet folkeskolens afgangseksamen. De er delt op i erhvervsrettede ungdomsuddannelser og studieforberedende ungdomsuddannelser. FGU er til dig, som har brug for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.


ERHVERVSUDDANNELSER
Når du har taget en erhvervsuddannelse, er du faglært og får et svendebrev. Der er også mulighed for at læse videre. Se film om unge som fortæller om deres erhvervsuddannelse her 

GYMNASIALE UDDANNELSER
Efter en gymnasial ungdomsuddannelse får du en studentereksamen, som du kan bruge til at læse videre på en videregående uddannelse.

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Læs mere om FGU 

HAR DU BRUG FOR RÅD OG VEJLEDNING TIL UDDANNELSE?

UU-VEJLEDNINGEN

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge eller hvordan du skal søge informationer om de forskellige uddannelser? kontakt UU-vejledningen, som sidder i Ungeporten på Merkurvej 10 i Rønne.

Find Ungeporten her 

 

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Kontakt UU-vejledningen for mere information om STU og FGU på Bornholm.

Læs mere om STU 

Læs mere om FGU 

ERHVERVSUDDANNELSER

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse. Du kan vælge en erhvervsuddannelse inden for ét af de fire hovedområder. Hvis du vælger en uddannelse, som du ikke kan færdiggøre på Bornholm, kan dit uddannelsessted hjælpe dig videre til en af deres samarbejdsskoler.

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Læs mere om EUX her 

Se film om unge som fortæller, hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse her 

GYMNASIALE UDDANNELSER

Gymnasiale uddannelser hører under kategorien ungdomsuddannelser og kan påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. De gymnasiale uddannelser foregår på et gymnasium og varer mellem 2 og 3 år.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

En videregående uddannelse bygger oven på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. De videregående uddannelser kendetegnes ved, at de alle er forholdsvis teoretiske, dog er der praktikperioder indlagt på nogle af uddannelserne.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER

En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, der tager 2-2½ år som fuldtidsuddannelse. Du kan tage en erhvervsakademiuddannelse efter en ungdomsuddannelse

PROFESSIONSBACHELOR

Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år. En professionsbacheloruddannelse er ofte rettet mod et bestemt erhverv, som praktikperioderne knytter sig til. 

PROFESSIONSBACHELOROVERBYGNING

En professionsbacheloroverbygning er en uddannelse, der tager 1,5 år. Uddannelsen er et godt springbræt til job og videreuddannelse, da den er meget praksisorienteret. Uddannelsen er anerkendt i både det danske og internationale uddannelsessystem og svarer i niveau til en akademisk bacheloruddannelse. Du kan tage en professionsbacheloroverbygning efter en erhvervsakademiuddannelse.