FRITIDSJOB I

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

 Et fritidsjob giver erfaringer og skaber gode forudsætninger for en fremtidig uddannelse og arbejdsliv. Ved at ansætte en ung i fritidsjob I samtidig med til at sikre et bæredygtigt arbejdsmarked også i fremtiden. De unge får mulighed for at snuse til en arbejdsplads og en branche de måske ikke selv havde været opmærksom på og som kan ende med at være en spændende vej for de unge, når de skal vælge uddannelse.Man lærer, hvad det vil sige at indgå som kollega på en arbejdsplads, og man kan være heldig at finde ud af, hvilken vej man vil gå min sin egen uddannelse.

Mange undersøgelser viser, at unge der arbejder efter skoletid, har både mindre fravær i skolen, får bedre karakterer, og er mindre i kontakt med politiet. Og jo tidligere de unge kommer i gang, jo nemmere er det at forme en kommende elev eller lærling, som din virksomhed kan have gavn af i mange år frem.

 

Fritidsjobs i BRK

 

Politisk opbakning til fritidsjobs i BRK. I august 2023 blev projektrammen for fritidsjob politisk godkendt fordi, vi i BRK ønsker at bane vejen for, at flere unge får et fritidsjob. Formålet med projektet er at klæde den gruppe af unge, som ikke traditionelt selv ville finde et fritidsjob, på til at varetage et fritidsjob. BRK vil åbne op i egne centre for, at der bliver oprettet fritidsjobs til de unge, således at der skabes en tryg start på arbejdsmarkedet og en hjælp videre til fritidsjob fx i den private sektor.

Undervisningspligt
Virksomheder, der ansætter unge 13-14-årige eller unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, er under undervisningspligten og der skal derfor tages hensyn til den unges skoledag og lektiebyrde.

 

Arbejdstid
13-14-årige må højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på fridage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
15-17-årige, der stadig går i folkeskole, må arbejde to timer på skoledage og otte timer på dage, der ikke er skoledage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
Arbejdstiden for 15-17-årige, der ikke længere går i folkeskole, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der arbejder i samme fag. Arbejdstiden må dog aldrig overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen.

Læs mere om arbejdsforhold i folderen fra Dansk Erhverv (PDF)

 

Arbejdsopgaver

Der er mange arbejdsopgaver, som kan løses af en fritidsjobber - også i dit center.  Jo tidligere de unge kommer i gang, jo nemmere er det at forberede kommende elever eller lærlinge, som kunne være interesseret i en fremtid i BRK. 

 

Hvis du har brug for hjælp til at finde arbejdsopgaverne i dit center, kan du bruge værktøjet:

Skema til at afdække opgaver til fritidsjob (PDF)

 

Har du arbejdsopgaver til en fritidsjobber eller har du spørgsmål? Så skriv til rie.fruergaard.nissen@brk.dk

KONTAKT

For yderligere spørgsmål eller kontakt vedrørende projekt fritidsjob i BRK kontakt Rie Fruergaard Nissen rie.fruergaard.nissen@brk.dk