UDDANNELSESVEJLEDNING UU BORNHOLM

Er du under 30 år, tilbyder vi dig vejledning om både ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser og uddannelser for unge med særlige behov. Du er velkommen uanset, om du er i gang med en uddannelse eller ej. I Ungeporten kan du møde både grundskolevejledere og ungevejledere.

Vi har kontakt til uddannelsessteder i hele landet og kan vejlede dig om, hvordan du kan komme ind på den uddannelse, du drømmer om. Sammen med dig kan vi lave en uddannelsesplan, som kan føre dig nærmere dit mål. Som uddannelsesvejledere har vi også ofte rollen som ungeguide i Den Sammenhængende Ungeindsats. Du kan altid møde en uddannelsesvejleder i vores åbne vejledning.

HVEM ER UDDANNELSESVEJLEDERNE, OG HVORDAN KAN JEG KONTAKTE DEM?


UU Bornholm

Merkurvej 10

3700 Rønne


tlf.: 5692 3980

uub@brk.dk

eannr.: 5798009951878

Gitte Svart

Leder af Ungeporten


tlf.: 5692 3935/ 3018 1897

gitte.svart@brk.dk

Claus Gjerrild

Vejledningsfaglig koordinator


tlf.: 5692 3989/ 3018 1676

claus.gjerrild@brk.dk

Ann-Sofie Markussen

Kongeskærskolen


tlf.: 5692 3975/ 3018 0402

ann-sofie.markussen@brk.dk

Sille Kristine Juul 

Friskolen Østerlars
Rønne Privatskole
Svaneke Friskole
FGU
Ungeguide


tlf.: 5692 3974/ 2979 8396

sille.kristine.juul@brk.dk

Ane Johanne Brinkgaard

Ungevejleder
BTU
Ungeguide

tlf. 5692 3999/ 2917 5264

ane.brinkgaard@brk.dk

Ege Kofod Plinius Schjørring

Peterskolen
Søndermarkskolen
Ungeguide


tlf.: 5692 3985/ 2374 1872

ege.schjoerring@brk.dk

Thomas Jackson

Ungdomsskolens Heltidsundervisning (E9)
Åvangsskolen
Ungeguide
SSP


tlf.: 5692 3988/ 2371 7800

thomas.jackson@brk.dk

Anders Boel

Hans Rømer Skolen

STU
Ungeguide

tlf. 5692 3976/ 2147 6844

anders.boel@brk.dk

Marianne Lund Pedersen

Davidskolen
Sydbornholms Privatskole 
Paradisbakkeskolen

Heldagsskolen

Ungeguide


tlf.: 5692 3990/ 3018 0416

marianne.lund.pedersen@brk.dk

Gert Pindstrup

Kildebakkeskolen

STU
Ungeguide


tlf.: 5692 3991/ 3018 0418  

gert.pindstrup@brk.dk

Pia Wedell Topp
Ungevejleder

Mentorkoordinator

Kontakt til Campus Bornholm

Kontakt til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Ungeguide

tlf.: 5692 3978/ 2911 2813

pia.wedell.topp@brk.dk

Molly May Vestergaard

Barselsorlov

Søren Boie

FGU

Ungeguide


tlf.: 5692 3993/ 2113 3975

soeren.boie@brk.dk

Jens-Peter Jørgensen

Ungevejleder

FGU

Praktikvejledning/EGU

Ungeguide


tlf.: 5692 3972/ 3018 1693

jens-peter.joergensen@brk.dk

Morten Schwennesen

10. klasseskolen

Bornholms Frie Idrætsskole

Svartingedal Skole

Ungdomsskolens Heltidsundervisning (Dybdal)

EGU

Ungeguide


tlf.: 5692 3992/ 3018 0419

morten.schwennesen@brk.dk

Malene Riis

STU

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3986/ 3018 0413

malene.riis@brk.dk

Nyttige forkortelser

BUM = Bornholms Uddannelsesmesse

FGU = Forberedelse Grunduddannelse

EGU = Erhvervsgrunduddannelse

AGU = Almen Grunduddannelse

PGU = Produktionsgrunduddannelse


STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

DASK = Dagbehandlings- og skoletilbud

SSP = Skole, Socialvæsen og Politi

BTU = Brobygning til Uddannelse

E9 = Erhvervsklassen


FVU = Forberedende Voksenundervisning
AVU = Almen Voksenundervisning