UDDANNELSESVEJLEDNING UU BORNHOLM

Er du under 30 år, tilbyder vi dig vejledning om både ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser og uddannelser for unge med særlige behov. Du er velkommen uanset, om du er i gang med en uddannelse eller ej. I Ungeporten kan du møde både grundskolevejledere og ungevejledere.

Vi har kontakt til uddannelsessteder i hele landet og kan vejlede dig om, hvordan du kan komme ind på den uddannelse, du drømmer om. Sammen med dig kan vi lave en uddannelsesplan, som kan føre dig nærmere dit mål. Som uddannelsesvejledere har vi også ofte rollen som ungeguide i

Den Sammenhængende Ungeindsats

Du kan altid møde en uddannelsesvejleder i Åben vejledning

HVEM ER UDDANNELSESVEJLEDERNE, OG HVORDAN KAN JEG KONTAKTE DEM?

 

UU Bornholm

Merkurvej 10

3700 Rønne

 

tlf.: 5692 3838

uub@brk.dk

EAN-nummer.: 5798009951878

Gitte Svart

Leder af Ungeporten

 

tlf.: 5692 3935/ 3018 1897

gitte.svart@brk.dk

Anders Boel

Hans Rømer Skolen

10. klasseskolen

Peterskolen

Modtageklassen

SSP
Ungeguide

tlf. 5692 3976/ 2147 6844

anders.boel@brk.dk

Jens-Peter Jørgensen

Ungevejleder

FGU

Praktikvejledning/EGU

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3972/ 3018 1693

jens-peter.joergensen@brk.dk

Ane Johanne Brinkgaard (barsel)

Ungevejleder
Projektmedarbejder 'Din vej'
Ungeguide

tlf. 5692 3999/ 2917 5264

ane.brinkgaard@brk.dk

Julie Askou (barsel)
Ungevejleder

Ungeguide


tlf.: 5692 3978/ 2911 2813

julie.askou@brk.dk

Claus Gjerrild

Vejledningsfaglig koordinator
Ungevejleder
Ungeguide

 

tlf.: 5692 3989/ 3018 1676

claus.gjerrild@brk.dk

Marianne Sonne Hansen

Ungevejleder

Ungeguide

 

tlf.: 2135 6549

marianne.Sonne.Hansen@brk.dk

Sille Kristine Juul 

Vejledningsfaglig koordinator

Friskolen Østerlars
Rønne Privatskole
Svaneke Friskole

Sydbornholms Privatskole
Ungeguide

 

tlf.: 5692 3974/ 2979 8396

sille.kristine.juul@brk.dk

Marianne Lund Pedersen
Davidskolen
Paradisbakkeskolen

Modtageklassen

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3990/ 3018 0416

marianne.lund.pedersen@brk.dk

Gert Pindstrup

stu
Ungevejleder

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3991/ 3018 0418  

gert.pindstrup@brk.dk

Kasper Madvig Schmidt

Åvangsskolen

Kongeskærskolen

Kildebakkeskolen

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3998 / 2371 7800

Kasper.Madvig.Schmidt@brk.dk

Molly May Vestergaard

Ung på Vej
stu
DASK
Ungeguide

 

tlf.: 20379084

molly.may.vestergard@brk.dk

Søren Boie

Ungevejleder

FGU

Projektmedarbejder 'Din vej'

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3993/ 2113 3975

soeren.boie@brk.dk

Asbjørn Rømer Olsen

Bornholms Frie idrætsskole

Søndermarkskolen

Svartingedal Skolen

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3967/ 2937 8826

Asbjoern.Roemer.Olsen@brk.dk

Morten Schwennesen

Ungevejleder

Ungeguide

Studievalg

 

tlf.: 5692 3992/ 3018 0419

morten.schwennesen@brk.dk

Malene Riis

Heldagsskolen

Dybdal

9E

stu

Ungeguide

 

tlf.: 5692 3986/ 3018 0413

malene.riis@brk.dk

Maria Langhoff

Ungevejleder

stu

Ungeguide

 

tlf.: 56923995 / 21303113

Maria.langhoff@brk.dk

Nyttige forkortelser

BUM = Bornholms Uddannelsesmesse

FGU = Forberedelse Grunduddannelse

EGU = Erhvervsgrunduddannelse

AGU = Almen Grunduddannelse

PGU = Produktionsgrunduddannelse


STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

DASK = Dagbehandlings- og skoletilbud

SSP = Skole, Socialvæsen og Politi

BTU = Brobygning til Uddannelse

E9 = Erhvervsklassen


FVU = Forberedende Voksenundervisning
AVU = Almen Voksenundervisning