DEN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS - SUI

Er du mellem 15 og 29 år, er du omfattet af den Sammenhængende Ungeindsats - SUI. Formålet med SUI er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb.

Én uddannelsesplan

Vi tager udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.
Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også, at de baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.
Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening - og hvis du giver os lov!

Én kontaktperson - en Ungeguide

Har du af personlige eller sociale årsager behov for støtte, kan du fra 8. klasse få tildelt en kontaktperson. I Bornholms Regionskommune kalder vi en sådan kontaktperson for en Ungeguide. Støtten beholder du frem til, at du er godt i gang med uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ungeguiden kan hjælpe dig med at koordinere din kontakt med kommunen og komme godt i gang med en ungdomsuddannelse eller et forberedende tilbud.

 

Hvordan fungerer SUI?

Se filmen og bliv klogere på ´maskineriet bag SUI.  

SUI som bindeled til FGU

Den forberedende grunduddannelse FGU er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Nyhedsbrev fra SUI Bornholm

Fremover er det muligt at tilmelde sig nyhedsbrev fra SUI Bornholm her. Afmelding sker i selve nyhedsbrevet, hvor du klikker på 'afmeld' nederst i brevet, hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet længere. 

Kontakt os

Du kan som ung i alderen 15-29 år, eller som forældre, henvende dig til den Sammenhængende Ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse. 

Se Ungeportens åbningstid her

Ungeporten

Merkurvej 10

3700 Rønne

 56 92 38 38

 ungeindsats@brk.dk