TIL STADEHOLDERE

 

De besøgende skal udfordres og inspireres

De besøgende skal udfordres og inspireres på BUM, og det er dig som stadeholder, der skal være med til at sikre, at de besøgene får en fantastisk oplevelse.

 

Lad de besøgende opleve, hvad dit fag i virkeligheden handler om. Det kan fx være at skifte hjul, tapetsere, flisearbejde, dække bord, lægge brosten, give hjertemassage, lodde, samle et stik, binde blomster eller meget andet.

PRAKTISK INFORMATION

Åben stand

Standen skal være bemandet i hele messens åbningstid kl. 12.30 - 16.00

 

Kl. 11.45 - 12.00 Orienteringsmøde for stadeholdere (to repræsentanter)

Kl. 12.30 - 14.00 7. - 8. klasse og lærere

Kl. 14.00 - 16.00 9. og 10. klasse, lærere, forældre samt andre interesserede

 

Elevopgave

UU Bornholm giver samtlige grundskoleelever en opgave de skal løse som en del af deres besøg på BUM.

 

Opsætning og nedtagning af stand

Opsætning fra kl. 07.00 på dagen den 21. november.

Nedtagning tidligst fra kl. 16.00 - al oprydning foregår på dagen den 21. november.

 

Af- og pålæsning af materialer kan ske ved at køre til Minervavej 1 fra kl. 07.00.

Har du spørgsmål til tilkørselsforhold, behov for at låne palleløfter eller andet i forhold til adgangen til Campus Bornholms lokaler kontaktes bygnings- og serviceleder Kirsten Munch på km@cabh.dk eller 60 12 18 05.

 

Parkering skal være ved Rønnehallen, Torneværksvej 1 alternativt parkeringspladserne langs Torneværksvej. Gå retur ad cykelstien ved det røde vejbump.

 

OBS - ingen åben ild, damp eller røg på BUM! Det er ikke tilladt at have stearinlys eller anden åben ild på standen.

 

Økonomi og materialer

Standen er gratis, men du medbringer selv al materiale til din stand.

Der er adgang til el (1 stk. 230v pr. stand) samt trådløst netværk på standen.
Der kan lånes borde (L: 120cm, B: 50cm, H: 72cm) af Campus Bornholm, dette noteres i den skriftlige aftale. 
Hvis du ønsker kraftstik (400v) på standen eller har andre særlige ønsker, skal dette aftales med os.

Udover er der muligt at bestille stik:

230 V stik med jord
Kraftstik 3 F + 0 + j. 16A
Kraftstik 3 F + 0 + j. 16A, CE stik

 

Forplejning

BUM byder på sandwichs samt kaffe og kage til to personer pr. stand. Ønskes der forplejning til mere end to personer pr. stand, så skal I gøre opmærksom på det i tilmeldingen.

Tilmeld din virksomhed her

Tilmelding er lukket.

Vi har formuleret fem råd til jeres deltagelse i BUM

  • Involvér de besøgende på BUM. Eller med andre ord: Vis mere, og fortæl mindre! På den måde kan de besøgende selv gå på opdagelse i den uddannelse/jobfunktion, som I repræsenterer.
  • Overvej, hvordan de besøgende kan afprøve den uddannelse/jobfunktion, som I repræsenterer. Det gælder om at aktivere de besøgende, så den uddannelse/jobfunktion, som I repræsenterer, bliver levende for dem.
  • Sørg for, at jeres stand giver de besøgende et klart indtryk af den uddannelse/jonfunktion, som I repræsenterer. Det er godt med inddragende aktiviteter, men sørg for, at aktiviteterne er relevante.
  • Overvej, hvorfor I valgte den uddannelse/jobfunktion, som I repræsenterer, og brug det i jeres formidling til de besøgende. Jeres personlige historie kan være med til at inspirere de besøgende.
  • Overvej, hvad I er særligt stolte af ved den uddannelse/jobfunktion, som I repræsenterer, og formidl det til de besøgende. At I brænder for den uddannelse/jobfunktion, som I repræsentere, kan være med til at sætte vigtige tanker i gang hos de besøgende.

VIRKSOMHEDER

BUM arbejder for en bedre sammenhæng mellem skoler og virksomheder og derfor arbejder vi meget gerne sammen med øens virksomheder.


Er din virksomhed interesseret i at deltage i messen, vil vi meget gerne i kontakt med dig. Det er vigtigt at du er klar til at yde en ekstra indsats på messedagen, og at vi sammen gør messen til en fantastisk dag for alle.

Som udstiller opfordres du til at stille op med aktive og nytænkende stande, og vi håber at se mange lærlinge og elever fra virksomhederne. Idéen er, at unge inspireres af andre unge, at unge udfordres i deres uddannelsesvalg – og at vi alle får en forståelse af, at de unge er vores fælles unge og at vi har et fælles ansvar for at hjælpe dem på vej.

 

Samarbejde med erhvervslivet

I vores planlægning af BUM samarbejder vi med JENSEN GROUP, Molslinjen og Rønne Handelsstandsforening. Vi vil gerne have endnu flere dedikerede samarbejdspartnere og du er altid velkommen til at kontakte os med ideer og indspark til messen.

UDDANNELSER

BUM ønsker at inspirere og oplyse elever i 8. til 10. klasse og deres forældre i forhold til deres valg af uddannelse og job.


BUM ønsker, at så mange uddannelser som muligt kommer med på messen og som udstiller opfordres du til at stille op med aktive og nytænkende stande, og vi håber at se mange studerende fra de forskellige uddannelser. Ideen er, at unge inspireres af andre unge og, at unge udfordres i deres uddannelsesvalg.

 

Samarbejde med uddannelser

I vores planlægning af BUM samarbejder vi med Campus Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vi vil gerne have endnu flere dedikerede samarbejdspartnere og du er altid velkommen til at kontakte os med ideer og indspark til messen