UNGEVEJLEDNING 

- FOR UNGE MELLEM 15-29 ÅR

Over hele landet vejledes unge om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv af professionelle uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere - i daglig tale kaldet uddannelsesvejledere.

Unge er velkomne til henvende sig, når det gælder vejledning til uddannelses- og erhvervsvalg. Alle unge har deres egen uddannelsesvejleder, og man kan altid henvende sig i Åben Vejledning og få en snak om uddannelse. 

Er du i tvivl om, hvem din uddannelsesvejleder er?

Find min vejleder

TIL UNGE

Har du forladt grundskolen, har du altid mulighed for at søge vejledning om uddannelse og job hos din uddannelsesvejleder i Ungeporten, eller du kan møde op i Åben Vejledning 

 

 Uddannelsesplan

Alle unge, der forlader grundskolen, skal have en plan for videre uddannelse. Din uddannelsesplan er et redskab, som sikrer retning i dit uddannelsesforløb. Din uddannelsesplan opdateres løbende i samarbejde med din uddannelsesvejleder og følger dig indtil du er fyldt 25 eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesplan

  Ungepraktik

Har du brug for erhvervsafklaring, kan du i samarbejde med din uddannelsesvejleder indgå en praktikaftale med en virksomhed. Det er bedst, hvis du selv er opsøgende i forhold til at finde en praktikplads, som kan være relevant for dig. Henvend dig til din uddannelsesvejleder for at høre nærmere. 

Andre veje

Hvis du ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, findes der andre og forberedende uddannelsestilbud. Tal med din uddannelsesvejleder om de forskellige muligheder, og læs mere i nedenstående links.

 FGU: Den Forberedende Grunduddannelse henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Der kan være faglige, personlige eller sociale årsager hertil, som dit forløb på FGU vil støtte dig i at overkomme. Læs mere om FGU her

 STU: Særlig tilrettelagt uddannelse er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdoms-uddannelse på normale vilkår, selvom de får special-pædagogisk støtte, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Læs mere om STU her

 SPS: Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har brug for støtte til at gennemføre din ungdomsuddannelse, kan du få Specialpædagogisk Støtte. Du kan læse mere om SPS her 

 

 Meld dig ledig 

Er du under 30 år og uden uddannelse eller job, kan du melde dig ledig i Ungeporten og modtage økonomisk støtte via uddannelseshjælp. Find Ungeporten her

INSPIRATION TIL DIT VALG

  Hvad motiverer dig?

  Hvad kan du lide at arbejde med?

  Hvad er dine styrker?

  Få inspiration til dit uddannelsesvalg her:

Gå på opdagelse i samlingen af film og hjemmesider for at finde inspiration til dit valg af ungdomsuddannelse. Det kan være, at du allerede har set filmene og hjemmesiderne med din uddannelsesvejleder.

 

Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse

Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse

Faglært er Fedt

 

Værktøjer

Valg af ungdomsuddannelse

Hvor kan jeg tage min erhvervsuddannelse?

Skillsuniverset


Adgangskrav

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Adgangskrav til ungdomsuddannelser

TIL FORÆLDRE

Vi hjælper også gerne jer som forældre til unge mellem 15-17 år. 

Læs mere om pligt til uddannelse for 15-17-årige her

 

Er I forældre til unge over 18 år, er I også velkomne, men vi beder om, at I har aftalt med den unge, at I henvender jer.

Hvordan kan du støtte?

DEN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS

Formålet med den Kommunale Ungeindsats er, at du som ung får én
samlet indgang til kommunen, hvis du har brug for hjælp og støtte. Derfor kalder vi det også for den Sammenhængende Ungeindsats (SUI).

Læs mere om mulighederne for at få støtte via Den Sammenhængende Ungeindsats på:

BRKs hjemmeside

 

Du er altid velkommen til at kontakte din uddannelsesvejleder, hvis du vil høre nærmere.