OM UNG.BORNHOLMR

Ung.bornholmr er en hjemmeside, som er til for dig, som gerne vil vide mere om, hvad der rører sig på Bornholm. 

Under fanen ”Uddannelser ” får du en samlet oversigt over de uddannelser, der er på Bornholm, og hvordan du kommer i kontakt med dem. Hvis du har brug for råd og vejledning omkring uddannelse, er du velkommen på Ungeporten , hvor UU (Ungdommens Uddannelsesvejledere) sidder. Hvis der sker ændringer i dit liv – fx sygdom, graviditet eller at du bliver ledig – kan du få en aftale med en sagsbehandler på Ungeporten. Læs mere under fanen Ungeporten

Nogle gange har man brug for at tale med andre end ens venner eller ens forældre. På siden ”Hjælp og Støtte ” finder du links til forskellige telefon- og chatlinjer samt kommunens egne tilbud.

UNGEGUIDE

Ung.bornholmr var en del af ”Projekt Ungeguide”, som var et EU Socialfondsprojekt, der løb frem til juli 2019. Formålet med Projekt Ungeguide var at hjælpe de unge til at holde fast i den ungdomsuddannelse, som de er i gang med og dermed få et godt grundlag for deres fremtidige arbejdsliv. 

Projekt Ungeguide samarbejdede med de studievejledere og mentorer, der var på de forskellige ungdomsuddannelser.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det også vigtigt, at man trives og har det godt socialt. Derfor bakkede vi op om de fællesskaber, der var, og hjalp med at skabe nye. I ”Projekt Ungeguide” var der ansat to medarbejdere, Laura og Rie, som sammen med andre arbejdede på at skabe større trivsel og styrkelse af ungekulturen på Bornholm .

Avisforside med overskriften: "Vejen til uddannelse er trivsel"

Tirsdag d. 12. marts afholdt Projekt Ungeguide afslutningskonference, hvor Center for Ungdomsforskning (CeFU) præsenterede evalueringen og opmærksomhedspunkter for projektperioden. Konferencen markerede således afslutningen på 3 ½ års projektarbejde med indsatserne Ung på Vej og Ungeguide. Fælles for disse to indsatser har været at sikre, at unge får en ungdomsuddannelse og at de unge, der allerede er på en ungdomsuddannelse trives og kan finde fællesskaber, som øger deres tilhørsforhold og chancer for at gennemføre uddannelsen. 


Til konferencen kunne lektor Arnt Louw præsentere deres evaluering af projektet og professor Noemi Katznelson holdt oplæg om den kommende FGU, og hvad man i lyset af CeFUs anbefalinger skal være opmærksomme på i bornholmsk kontekst ved etableringen og effektueringen af sammenhængende ungeindsats og FGU. Noemi Katznelson var en del af det ekspertudvalg, der fremlagde anbefalingen om en sammenhængende kommunal ungeindsats og den Forberedende Grunduddannelse(FGU), som nu er ved at skulle virkeliggøres.

Oplæggene blev efterfulgt af paneldebatter og alle fremmødte var meget engagerede. Der var gode debatter om uddannelse og ungeliv på Bornholm samt visioner og anbefalinger for fremtiden.

 

Klik på linket herunder for at læse:

Evalueringen af Projekt Ungeguide (PDF)

ung.bornholmr.dk siden sidst. Hjemmesiden ung.bornholmr.dk har 1. marts 2019 eksisteret i dens nuværende form i ét år. Som noget nyt har Bornholms Uddannelses Messe, BUM fået sin egen separate plads, hvor der er mulighed for at tilmelde sig årets BUM, finde praktisk information og hente undervisningsforløb.
Derudover indeholder ung.bornholmr.dk en midlertidig placering for hjemmesiden fgu-bornholm.dk indtil institutionen FGU har fundet sin plads.

Det har været et fantastisk år for ung.bornholmr.dk hvor rigtig mange af jer, har været inde og klikke jer rundt på hjemmesiden. Vi er meget glade for den store opbakning til hjemmesiden og opfordrer stadig alle til at dele siden blandt i netværk af unge, forældre eller fagfolk.

Vi forsøger hele tiden at blive bedre og suger ny viden til os, men vi har stadig brug for jeres hjælp. I er derfor meget velkomne til at kontakte os hvis I oplever links som ikke virker mere, outdateret information eller har forslag til indhold på siden. Vi tager gerne imod input.

Avisforside med overskriften: "Morgenfest sparker dagen i gang"

Projekt Ungeguide forsøger hele tiden at skabe nye sociale fælleskaber for unge, der også udfordrer normerne. En fest behøver f.eks. ikke foregå en aften i weekenden med høj promille... Det kan lige så godt være en morgenfest med dans og morgenmad på Store Torv i Rønne eller en uhøjtidelig, men hyggelig, fællesspisning i en frokostpause, hvor man måske falder i snak med nogen, man ellers ikke ville have talt med på sådan en helt almindelig skolehverdag. 

 

Følg også med på Ung.bornholmr facebook

De kreative og kunstneriske fællesskaber

 

Projekt Ungeguide ønsker i 2018 - 2019 at skabe kreative, sociale tilbud for de unge, hvor det kunstneriske og medskabende aspekt er i højsædet.

Forskning viser, at man igennem de kreative, kunstneriske fag kan skabe alternative arenaer for de unge, som kan have positiv effekt på unges trivsel.

 

Bog med titlen: "Når kunst gør en forskel"

"Når kunst gør en forskel". Udgivet af CEFU - Center for Ungdomsforskning

AKTUELT - #CAMPUSACT
Fra 3. oktober 2018 vil Projekt Unge tilbyde drama og danseworkshops, hvor alle interesserede fra ungdomsuddannelserne er velkomne!

Intet pensum - Bare fordi...

Drama og dans for og med elever fra ungdomsuddannelserne.

Hver onsdag kl. 14 til 15 i hallen på Campus Bornholm.

Alle er velkommen, alle kan være med.

Opstart 3. Oktober.

Ses vi?

Den medskabende dans og dramaøvelser kan tilbyde de unge et mangfoldigt mødested, hvor de kan lære at finde deres eget udtryk, som de, uanset køn og social baggrund, let kan identificere sig med og finde deres egen stemme i. Der lægges vægt på det medskabende, hvor alle kan byde ind, og hvor eleverne oplever sig selv og hinanden i et nyt kreativt fællesskab.