TIL FORÆLDRE

Forskning viser at unge med fritidsjobs får højere karakterer, kommer tættere på arbejdsmarkedet og har lettere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor ønsker Bornholms Regionskommune at bane vejen for, at flere unge får et fritidsjob og at den gruppe af unge, som ikke traditionelt selv ville finde et fritidsjob, bliver klædt på til at varetage et fritidsjob. BRK vil åbne op i egne afdelinger for at der bliver oprettet fritidsjobs til de unge, således at der skabes en tryg start på arbejdsmarkedet og en hjælp videre til fritidsjob, fx i den private sektor.

Som fritidsjobber i BRK er der blandt andet jobs inden for vedligehold af kommunens ejendomme og grønne områder eller andre praktiske opgaver. Der vil altid være en voksen på arbejdspladsen, som den unge kan spørge om hjælp, og en mentor fra mini-kurset tilknyttet den unge.

MINI-KURSUS I FRITIDSJOB

Første del af projektet er et minikursus i fritidsjob. Kurset vil være et samarbejde mellem en medarbejder fra ungdomsskolen og Kasper og Marianne, som er UU-vejledere. Du kan se dem nedenfor.

Minikurset vil være delt i to:

  • Første del handler om at forberede dig til et fritidsjob. Hvad kan du forvente i fritidsjobbet, og hvad forventer din arbejdsgiver af dig som ansat. Hvordan en lønseddel er sammensat, MitID, skat, osv.
  • Anden del handler om introduktion til arbejde i en kommune. Du bliver introduceret til etikette, kommunikation, ordentlighed og adfærd. Desuden skal du også være bekendt med tavshedspligt når du er ansat i en kommune.

Antal undervisningsgange: 2 gange a 2 timers varighed. 

AFSLUTNING

Projektperioden og dermed ansættelsen i fritidsjobbet i kommunen er 20 uger. I perioden får den unge gennem kurset erfaring med arbejdsmarkedet og har (måske) bedre mulighed for at søge et fritidsjob i en privat virksomhed. Deltagerne får en udtalelse med sig og kan tilføje et job til sit CV. Efter projektperioden vil der være en afsluttende samtale med kursusholderne, som også vil hjælpe de unge med at søge fritidsjob på egen hånd. 

KONTAKT

For yderligere spørgsmål eller kontakt vedrørende projekt fritidsjob i BRK kontakt Rie Fruergaard Nissen rie.fruergaard.nissen@brk.dk