COME BACK

Brug handleplanen ved at folde punkterne ud for at se detaljerede beskrivelser.

Nederst på siden findes information om muligheder og aktører, samt information om handleplanen.

MULIGHEDER OG AKTØRER

Læs om skolernes egne tilbud og eksterne aktører her

Niveau 1 - Skolens egne muligheder

Niveau 2 - Tilbud og Ressourcepersoner skolen kan trække på

Niveau 3: Tilbud uden for BRK

OM COME BACK

En indsats mod skolefravær

Denne Beredskabsplan i forhold til elever, der udviser et bekymrende skolefravær, er et værktøj, der er udarbejdet i samarbejde mellem grundskolerne på Bornholm, Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm og Det Gule Team i Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabsplanens formål er at skabe en bedre struktur i forhold til samarbejdet med og om elever med en bekymrende skolefravær, samt give et bedre overblik over handlemuligheder og samarbejdspartnere, når der skal laves en fælles indsats for at få barnet/den unge til igen at komme i skole.

 

Udarbejdelsen af Beredskabsplanen er initieret af Undervisningsministeriets satspuljeprojekt Brug for Alla Unge, der også har bidraget med økonomisk støtte til projektet. Forud for udarbejdelsen af Beredskabsplanen er der gennemført fokusgruppeinterview med både børn og unge, forældre og skolerne – alle sammen med fokus på, at få et mere helhedsorienteret billede af, hvordan fraværet opleves blandt de forskellige interessenter og aktører.

På baggrund af disse fokusgruppeinterview har der været nedsat arbejdsgrupper til beskrivelse af udfordringerne, som de kommer til udtryk, når der er tale om elever med et bekymrende skolefravær. Det har været et afgørende fokus for arbejdet med Beredskabsplanen at tage den enkelte lærers, den enkelte elevs og/eller den enkelte forældres bekymring alvorlig – og give nogle entydige og klare bud på, hvordan denne bekymring kan og bør håndteres.

 

Det er vores håb at Beredskabsplanen – der i daglig tale kaldes Come Back – kan skabe noget tryghed for den enkelte lærer, elev og forældre i forhold til handlingsmuligheder og indsatser, ligesom det er vores håb at Beredskabsplanen vil blive bredt implementeret i det bornholmske skolevæsen og ikke kun i de skoler, der har deltaget aktivt i udarbejdelsen heraf.

 

Der er nedsat en styregruppe til at følge Beredskabsplanens implementering og videreudvikling. Denne styregruppe følger Come Back til og med skoleåret 2017/2018, hvor Come Back ikke længere er en del af ministeriets Brug for Alle Unge projektindsats. Det er styregruppens forhåbning og forventning at Come Back vil være implementeret som en fast procedure i den bornholmske grundskole ved udgangen af skoleåret 2017/2018.

 

En stor tak rettes til de skoler og samarbejdspartnere, der i udviklingsfasen har bidraget konstruktivt og professionelt til udarbejdelsen af denne første version af Beredskabsplanen Come Back:

 

  • Skoletilbudsrådgivere i det Gule Team
  • Lærere og leder på Friskolen Østerlars
  • Lærere og leder på Hans Rømer Skolen
  • Lærere og leder på Paradisbakkeskolen
  • Lærere og leder på Sydbornholms Privatskole

På styregruppens vegne,

Gitte Hagelskjær Svart
Leder af UU Bornholm, Ungeporten