UGE 47 AKTIVITETER

Tag din klasse med på virksomhedsbesøg eller få besøg i klassen

Der er mange spændende muligheder for at arbejde med uddannelse og job i uge 47.

Herunder finder du forskellige aktiviteter, som du kan deltage i med din klasse.

MULIGHEDER I UGE 47

Hold øje med siden - der kommer snart flere uge 47-aktiviteter!

 

Se vores virksomhedskatalog på www.faglærterfedt.dk - her finder du en lang række af bornholmske virksomheder som gerne vil have besøg. (HUSK: det også er på denne hjemmeside du under lærepladsoplysninger, kan finde en masse muligheder for erhvervspraktik)

 

Baltic Energy Island

Besøg Baltic Energy Island og se, hvordan du kan blive en del af den grønne omstilling.


Kom forbi det gamle elværk i Rønne med jeres klasse, se udstillingen om energiøer og hør mere om de mange jobmuligheder, der er i den grønne omstilling.

 

Vi tilbyder jer et spændende besøg hos os i Baltic Energy Island, hvor vi bl.a. laver en quiz om havvindmøller, og hvor I kan høre mere om, hvordan Energiø Bornholm vil påvirke vores ø i fremtiden.

 

Tid: mandag d. 20. nov. 2023 mellem kl. 9.00 og 13.00 – besøget kan have en varighed op til 45 min.  

Målgruppe: 7 – 10 klasse.

Kontakt ang. booking: eape@balticenergyisland.com.


Cphbusiness: datamatiker, finansøkonom og serviceøkonom

Besøg Cphbusiness i Campusfællesskabet, Minervavej 1 i Rønne.

 

Mød studerende fra vores tre videregående uddannelser datamatiker, finansøkonom og serviceøkonom. I vil få information om uddannelserne og skulle lave en opgave, hvor I snuser til de tre uddannelser.

 

Vi kan tilbyde besøget op til tre gange (en klasse pr. gang) torsdag den 23. november. 

Kl. 08.30-10.00
Kl. 10.30-12.00
Kl. 12.30-14.00
 

Tilmelding senest den 16. november til Ann-Sofi Markussen på asm@cphbusiness.dkGråsten Landbrugsskole

Vi tilbyder at komme ud og besøge overbygningsklasserne. Vores aktivitet går ud på at præsentere erhvervsuddannelserne overordnet for eleverne (der findes 101 erhvervsuddannelser, gøre eleverne nysgerrige på erhvervsuddannelserne og give dem viden om bl.a.:

- Optagelseskriterier.
- Erhvervsuddannelsernes opbygning som vekseluddannelser mellem skoleperioder og fuldtidsoplæring i virksomheder.
- Hvilke muligheder de studerende har for at planlægge egen individuel uddannelsesforløb ved valg af flere læresteder i kombination – både i DK og i udlandet. 
- Økonomi i erhvervsuddannelserne (fuld løn under skoleperioder og oplæringsperioder). Mulighed for at rejse ud i verden med alt betalt under uddannelsestiden af Arbejdsgivernes Uddannelsebidrag (AUB).
- EUD-uddannelsen og EUX-uddannelsen.
- Kostskolemulighed – gratis for elever fra Bornholm (i landbrugsuddannelsen).
 

Kort og mere specifikt:  Hvem er Gråsten Landbrugsskole, landbrugsuddannelsen, fremtiden for erhvervet, fødevareproduktion (8 milliarder mennesker har brug for mad), store  emner som den grønne omstilling som erhvervet skal være en stor medspiller i over kommende år.

 

Kontakt: Anette Dalgas Ehlert ade@gl.dk / 73653604.
                                                      

 

Grindsted Landbrugsskole

Jeg har et spændende tilbud til jer og jeres elever i udskolingen! Hvad siger I til at få besøg af mig og en bornholmsk landbrugsskoleelev, hvor vi holder et oplæg eller undervisning om bæredygtighed, grøn omstilling, klimaforandringer og naturforståelse? Det bliver interessant, det lover jeg! Vi kan komme på besøg mandag eller onsdag i uge 47.

Derudover vil jeg også gerne fortælle om brobygning/introforløb og gårdbesøg, som er nogle af de tilbud vi har til jeres elever.

Vi tager udgangspunkt i landbrugssektoren og tager eleverne med på en rejse, hvor de får en bedre forståelse af, hvad vi kan gøre for naturen inden for landbruget. Vi har opgaver, cases og aktiviteter planlagt, hvor eleverne selv får lov til at være aktive. Det bliver en god undervisning! Vi kan integrere det i jeres eksisterende fag som biologi, naturfag eller matematik, alt efter jeres planer. Og vi kan tilpasse tiden, så det passer ind i jeres skema.

Et eksempel på emnet klimaforandringer er, at vi vil undersøge jordbundsstrukturen og lave jordprøver. Vi vil diskutere forskellige jordtyper og deres evne til at holde på vand, særligt med tanke på tørke- og våde perioder. Vi vil også tale om afgrøder, valg af afgrøder og betydningen af lavbundsjord, og hvordan det påvirker vores klima.

Lyder det som et tilbud, I kunne tænke jer at benytte? Så tag kontakt til mig, så vi kan finde en tid, der passer ind i jeres kalender. Vi kan også drøfte, hvor lang tid I ønsker at bruge på dette, og hvad I gerne vil lære mere om. Tilbuddet gælder for udskolingselever med højst 25 elever.

 

Kontakt: Kasper Kvist Jacobsen på 54301130 eller kkj@grindls.dk.

 

Få besøg af SIMAC og Det Blå Danmark med spillet Seven Seas

SIMAC og Det Blå Danmark kommer i år til BUM, og vi glæder os til at besøge jer. I forbindelse med dette tilbyder vi at komme på besøg i landets udskolingsklasser og spille læringsspillet ”Seven Seas” med eleverne. Med dette spil får I et indblik i den maritime branche, hvor dine elever i grupper skal dyste om at løse virkelighedsnære problemstillinger i shippingbranchen. Både til vand og land.

 

I kan vælge at spille det klassiske brætspil med høj intensitet, samarbejde og kommunikation, eller I kan vælge at spille det digitale Seven Seas, hvor jeres elever skal bruge computere. Besøget inkluderer også oplæg fra en rollemodel fra SIMAC.

 

Spillet er for to eller flere klasser og kan spilles uden forudgående viden om spillet eller Det Blå Danmark. I kan se mere her:

Seven Seas - Det maritime læringsspil


Det er gratis for skolen at få besøg, og SIMAC faciliterer spillet den pågældende dag. I kan booke ind på tidspunkter onsdag d. 23. november og torsdag d. 24. november. Vi besøger din eller jeres klasser, spiller Seven Seas og folder paletten af maritime uddannelser ud med to maritime studerende, der taler i øjenhøjde med dine elever. Så dagen bliver både med underholdende spil og inspirerende oplæg. Begge dele svarer til ca. to lektioner.

 

Målgruppe: 7 - 10 klasse.

 

Vi opfordrer til hurtig tilmelding, da der er begrænsede antal bookinger til rådighed i uge 47. I kan booke tider her:

Seven Seas og Havets Ambassadører, Tilmelding

 

Kontakt Mikkel Gram: mgr@danishshipping.dk ved spørgsmål.


Hf-søfart – et hav af muligheder
Vil I vide mere om hf-søfart, en anderledes ungdomsuddannelse, som kombinerer teori og praksis? Vi tilbyder besøg på jeres skole, hvor unge bornholmere, som nu læser hf-søfart i Svendborg, vil fortælle om de mange spændende muligheder i deres uddannelse, samt evt. quizze og binde sømandsknob med lærere og elever.


I kan naturligvis også hoppe om bord i vores stand på BUM og høre mere - samt prøve kræfter med vores maritime konkurrencer.


Kontakt Janni Smidt på 62656621 eller jbo@vucfyn.dk.


BOFA

På BOFA vil du få et indblik i, hvad det vil sige at være ansat i et affaldsselskab, både det driftsmæssige med maskiner o. lign., men også de mere projektorienterede grønne jobs, som man udfører på BOFA.


Der vil selvfølgelig være fokus på, hvilke kompetencer, der kræves uddannelsesmæssigt for at være ansat på BOFA, men også en fortælling om livet i en virksomhed i en rivende og grøn udvikling. Vi skal selvfølgelig se BOFA og møde nogle af de mennesker, der er ansat her.

 

Det er muligt at besøge BOFA mandag, torsdag eller fredag mellem klokken 9.00-13.00 i uge 47.

Kontakt BOFA's kommunikationsmedarbejder Brian Johansen på telefon: 5692 5504 eller mail: bj@bofa.dk.


Plejecenter Åbo
Besøg Plejecenter Åbo torsdag i uge 47 fra klokken 9.00.

 

Vi kan tilbyde et besøg, hvor en uddannet sosu-personale og stedets pædagog introducerer eleverne for temaer og metoder, som fylder på ældreområdet i disse dage.

- hvad laver man i løbet af en arbejdsdag

- arbejdet med livshistorie

- arbejdet med sansestimuli

- arbejdet med at skabe trygge og hjemlige leve-bo miljøer

- socialpædagogiske tilgange i hverdagen etc…

Vi kan desuden kort introducere eleverne til arbejdet med plejeopgaver via en virtuel introduktion i VR briller.

Vi vil lave et aktivt program, hvor eleverne ser leve- og bomiljøet samt afprøver forskellige hjælpemidler (fx lift, kørestol mm.) og redskaber til sansestimuli (fx levende dyr, robotdyr, hviledukker, musikpuder mm.).

 

Kontakt: Maria Holm-Mortensen på Maria.Holm.Mortensen@brk.dk eller 24826277.

 

Plejecenter Lunden

Plejecenter Lunden ønsker at invitere en folkeskole klasse til at deltage i en af vores eftermiddagsaktiviteter mandag den 20.11.2023 kl. 13-15.

 

Der vil være en kort rundvisning på plejecenteret af en medarbejder og leder, som kort vil fortælle om de forskellige uddannelser indenfor sundhedsområdet, og hvordan hverdagen som medarbejder kan være på plejecenter Lunden.

På Lunden bor der 82 ældre borgere, og de bor i sin egen lejlighed med en lille have og tilhørende fliseterrasse. Vi har et stort fællesrum, hvor der er forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som de ældre kan deltage i, hvis de har lyst. Det er også i fællesrummet at de ældre har mulighed for at spise deres middagsmad, som serveres varm til frokost.

Lunden er et plejecenter hvor det liv der leves, er i et fællesskab, som er skabt af beboere, deres familier og medarbejdere; et miljø der er båret af en respektfuld, venlig, humoristisk og tålmodig omgangstone. Vores opgave er at samarbejde med borgeren og understøtte dem i at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv.

Kontakt: Vibe Petersen tlf. 20138844, mail: vibe.petersen@brk.dk

Adresse paradisvej 83, 3700 Rønne.

 

Faglært er Fedt – Virksomhedskatalog

Gå på opdagelse i Faglært er Fedts virksomhedskatalog. Virksomhedskataloget indeholder bornholmske virksomheder, der inviterer bornholmske grundskoleelever på virksomhedsbesøg. Varigheden for et besøg er cirka 1-2 timer, og virksomhederne stiller så vidt det er muligt med minimum en lærling og en ansvarlig, der fortæller om virksomheden, uddannelsesmuligheder i virksomheden og de jobtyper, som er repræsenteret i virksomheden.

 

I forbindelse med et virksomhedsbesøg er det muligt at booke et skolebesøg af projektkonsulent Klaus Werner, som forbereder eleverne på virksomhedsbesøget (læs mere om denne mulighed under ”Faglært er Fedt – skolebesøg af projektkonsulent”).

 

Kontaktoplysninger på de forskellige virksomheder findes i Faglært er Fedt - Virksomhedskataloget

 

Faglært er Fedt – skolebesøg af projektkonsulent

Projekt Faglært er Fedts projektkonsulent tilbyder at komme med et oplæg ude i grundskolen (7., 8., 9. og 10. klasse). Oplægget vil være at fortælle/informere eleverne om de mange erhvervsuddannelsesmuligheder, der er ude i de bornholmske virksomheder samt informere om:

-          GF1, GF2 og hovedforløb.

-          Eud og EUX.

-          Skolehjem/kostafdeling.

-          Antal fag i alt og antal fag som pt. er en mulighed i de bornholmske virksomheder.

-          Erhvervspraktik.

 

Oplægget kan eventuelt finde sted i forbindelse med et besøg hos en af de virksomheder, der er en del af Faglært er Fedts virksomhedskatalog. Målet med oplægget er at forberede eleverne på besøget, så de vi møde virksomheden med interesse og respekt for den tid, som virksomheden afsætter til et besøg.

 

Baggrund: Bornholm har meget specialiseret industri på et relativt lille område. De bornholmske virksomheder rummer langt flere erhvervsuddannelsesmuligheder end vores erhvervsuddannelse af gode grunde kan tilbyde. De fleste elever, som vælger en erhvervsuddannelse, vælger en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, hvilket gør, at rigtig mange virksomheder ikke får elever fra vores lokale erhvervsuddannelse.

 

Kontakt projektkonsulent i Faglært er Fedt, Klaus Werner, på 29134778 eller kw@bornholm.biz.

 

TV 2/Bornholm

I er velkomne til at besøge TV 2/Bornholm i uge 47, hvis klassen eller en gruppe elever vil vide mere om os som arbejdsplads for især journalister og fotografer. Eventuelt rundvisning på ca. 1 time aftales i forvejen. I kan også møde en eller flere af vores elever. Spørg dem endelig om deres oplevelser som journalistpraktikant eller FTP-elev.

Er du særlig interesseret, kan du søge om at komme i 5 dages spændende erhvervspraktik i uge 10 i 2024. Læs mere på TV2 Bornholms side om erhvervspraktik og tal med din UU-vejleder.

Kontakt Peter Funch på pefu@tv2bornholm.dk eller 56 93 42 00.