UGE 47 AKTIVITETER

Tag din klasse med på virksomhedsbesøg eller få besøg i klassen

Der er mange spændende muligheder for at arbejde med uddannelse og job i uge 47.

Herunder finder du forskellige aktiviteter, som du kan deltage i med din klasse.

 

MULIGHEDER I UGE 47

Hold øje med siden - der kommer snart flere uge 47-aktiviteter!


Få besøg af SIMAC og Det Blå Danmark med spillet Seven Seas

SIMAC og Det Blå Danmark kommer i år til BUM, og vi glæder os til at besøge jer. I forbindelse med dette tilbyder vi at komme på besøg i landets udskolingsklasser og spille det digitale læringsspil ”Seven Seas” med eleverne. Spillet er udviklet med henblik på at give de unge et indblik i de mange uddannelses- og karrieremuligheder, som der findes i den maritime branche. Det er samtidig udviklet for at eleverne sammen kan reflektere, samarbejde og bruge deres faglighed. Besøget inkluderer også oplæg fra en rollemodel fra SIMAC.

Spillet er et scenariebaseret spil, hvor eleverne prøver kræfter med en varieret karriere i den maritime branche. Den online spilplatform sørger for at lede eleverne gennem en række spændende og udfordrende scenarier, bundet sammen af en fælles blå tråd. I kan læse mere her: https://worldcareers.dk/seven-seas/

Spillet er for to eller flere klasser og kan spilles uden forudgående viden om spillet eller Det Blå Danmark.


Det er gratis for skolen at få besøg, og SIMAC faciliterer spillet den pågældende dag. I kan booke ind på tidspunkter onsdag d. 23. november og torsdag d. 24. november. Det eneste, vi har brug for, at skolen stiller til rådighed, er:
- Minimum 40 elever (max 60)
- To sammenhængende lektioner á 45 min.
- Et lokale der kan rumme alle de deltagende elever på én gang – det er også muligt at spille spillet online med en virtuel game master
- En bordopstilling, hvor der kan sidde 2-3 elever sammen (hver gruppe skal have en computer til rådighed)
- Et smartboard eller anden skærm, hvortil en computer kan tilsluttes.

Vi opfordrer til hurtig tilmelding, da der er begrænsede antal bookinger til rådighed i uge 47. I kan booke tider her: https://simac.youngcrm.com/signup/23316

 

Kontakt Maria Nielsen på man@simac.dk ved spørgsmål.

 

Kold College - En verden af muligheder

Få besøg af Kold College onsdag i uge 47, hvor I kan høre om alle vores uddannelser indenfor Gastronomi og Jordbrug, herunder blandt andet EUD og EUX samt muligheden for at tage 10. klasse på Kold College.


I vil høre om mulighederne for at bo på vores kollegie, karriereveje og om uddannelse i udlandet.

 

I vil blandt andet kunne møde en af vores Mejerist-elever, som er under uddannelse på Bornholms Andelsmejeri. Han vil fortælle om de mange muligheder med netop en dansk mejeristuddannelse.

 

Vores besøg vil ca. tage 45 min.

Kontakt Lykke Petersen (Uddannelseskonsulent - Kold College) telefon 22911030 eller mail: lype@koldcollege.dk.

 

Mød datamatikeruddannelsen på Cphbusiness

Vi bor på Campus, og onsdag den 23. november fra kl. 10.00 - 11.30 kan du/I komme og møde Marie og Sebastian, der begge går på datamatikeruddannelsen.

Sebastian og Marie vil fortælle og vise, hvad faget går ud på. I vil opdage, at det at kode ikke er raketvidenskab, men rigtig sjovt!

I skal medbringe jeres computer.

Tilmelding til Ann-Sofi Markussen på asm@cphbusiness.dk senest onsdag den 16. november. 

 

Hf-søfart – et hav af muligheder
Vil I vide mere om hf-søfart, en anderledes ungdomsuddannelse, som kombinerer teori og praksis? Vi tilbyder besøg på jeres skole, hvor unge bornholmere, som nu læser hf-søfart i Svendborg, vil fortælle om de mange spændende muligheder i deres uddannelse, samt evt. quizze og binde sømandsknob med lærere og elever.


I kan naturligvis også hoppe om bord i vores stand på BUM og høre mere - samt prøve kræfter med vores maritime konkurrencer.


Kontakt Karin Andersen på 6265 6606 eller kan@vucfyn.dk.


Faglært er Fedt - Virksomhedskatalog
Gå på opdagelse i Faglært er Fedts virksomhedskatalog. Virksomhedskataloget indeholder bornholmske virksomheder, der inviterer bornholmske grundskoleelever på virksomhedsbesøg. Varigheden for et besøg er cirka 1-2 timer, og virksomhederne stiller så vidt det er muligt med minimum en læring og en ansvarlig, der fortæller om virksomheden, uddannelsesmuligheder i virksomheden og de jobtyper, som er repræsenteret i virksomheden. 

 

I forbindelse med et virksomhedsbesøg er det muligt at booke et skolebesøg af Klaus Werner, der er projektkonsulent i Faglært er Fedt og kan forberede eleverne på virksomhedsbesøget (læs mere om denne mulighed under "Fag er Fedt - besøg af projektkonsulent"). 

Kontakoplysninger på de forskellige virksomheder findes i virksomhedskataloget. 


Faglært er Fedt - skolebesøg af projektkonsulent

Projekt Faglært er Fedts konsulent tilbyder at komme med et oplæg ude i grundskolen (7. 8. 9. og 10. kl.). Oplægget vil være at fortælle/informere eleverne om de mange erhvervsuddannelsesmuligheder, der er i de bornholmske virksomheder samt informere om:

·         GF1, GF2 og hovedforløb.

·         EUD og EUX

·         Skolehjem/kostafdeling

·         Antal fag i alt og antal fag som pt. er en mulighed i en bornholmsk virksomhed.

·         Erhvervspraktik

 

Oplægget kan eventuelt finde sted i forbindelse med et besøg hos en af de virksomheder, der er en del af Faglært er Fedts virksomhedskatalog. Målet med oplægget er at forberede eleverne på besøget, så de vil møde virksomheden med interesse og respekt for den tid de afsætter til besøg.


Baggrund: Bornholm har meget specialiseret industri på et relativt lille område. De bornholmske virksomheder rummer langt flere erhvervsuddannelsesmuligheder end vores ene erhvervsskole af gode grunde kan tilbyde. De fleste elever, som vælger en erhvervsuddannelse, vælger en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, hvilket gør at rigtigt mange virksomheder ikke får elever fra vores lokale erhvervsskole.

Kontakt projektkonsulent i Faglært er Fedt Klaus Werner på tlf. 29 13 47 78 eller e-mail kw@bornholm.biz.

TV 2/Bornholm

I er velkomne til at besøge TV 2/Bornholm i uge 47, hvis klassen eller en gruppe elever vil vide mere om os som arbejdsplads for især journalister og fotografer. Eventuelt rundvisning på ca. 1 time aftales i forvejen. I kan også møde en eller flere af vores elever. Spørg dem endelig om deres oplevelser som journalistpraktikant eller FTP-elev.

Er du særlig interesseret, kan du søge om at komme i 5 dages spændende erhvervspraktik i uge 10 i 2023. Læs mere på https://www.tv2bornholm.dk/om-os/erhvervspraktik/ og tal med din UU-vejleder.

Kontakt Peter Funch på pefu@tv2bornholm.dk eller 56 93 42 00.

 

BOFA

På BOFA vil du få et indblik i, hvad det vil sige at være ansat i et affaldsselskab, både det driftsmæssige med maskiner o. lign., men også de mere projektorienterede grønne jobs, som man udfører på BOFA.


Der vil selvfølgelig være fokus på, hvilke kompetencer, der kræves uddannelsesmæssigt for at være ansat på BOFA, men også en fortælling om livet i en virksomhed i en rivende og grøn udvikling. Vi skal selvfølgelig se BOFA og møde nogle af de mennesker, der er ansat her.

 

Det er muligt at besøge BOFA onsdag eller fredag i uge 47.

Kontakt BOFA's kommunikationsmedarbejder Brian Johansen på telefon: 5692 5504 eller mail: bj@bofa.dk.

 

Dalum Landbrugsskole

Få besøg af Dalum Landbrugsskole i uge 47 for at høre om landbrugsuddannelsen, herunder eud, eux, lærepladser på Bornholm, uddannelse i udlandet og karrieremuligheder.

 

Vi tager et par af vores elever med, som er i gang med landbrugsuddannelsen. Eleverne vil bl.a. fortælle om baggrunden for deres valg, og hvad de tænker at bruge uddannelsen til.

 

Vores besøg tager cirka 45 minutter, og vi har mulighed for at komme på skolebesøg mandag og onsdag i uge 47.

 

Kontakt Krestine Høgh på 29166461 eller kh@dalumls.dk.