VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

Over hele landet vejledes elever og unge om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv af professionelle uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere - i daglig tale kaldet UU-vejledere.

Elever og unge er velkomne til henvende sig, når det gælder vejledning til uddannelses- og erhvervsvalg. UU Bornholm kommer automatisk ud i alle klasser i hele kommunen fra 7. skoleår og er tilstede på grundskolerne. Hvis du er færdig med grundskolen og ønsker at tale med en vejleder, så er vores dør også åben i Ungeporten.


Hvis du som forælder eller virksomhed i kommunen har brug for at høre mere om uddannelse eller vil tilbyde, at eleverne kan komme i erhvervspraktik i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte UU Bornholm.

Er du i tvivl om, hvem din uddannelsesvejleder er?

Find min vejleder

OPSLAGSTAVLE

Hold dig opdateret om tilbud fra virksomheder, uddannelsessteder og organisationer, som kan være med til at afklare dig i dit valg af uddannelse og job.

 

Online-forløb om angst målrettet unge

TIL ELEVER

Går du i 7. til 10. klasse, så har du sikkert haft besøg af UU Bornholms vejledere. Vi kommer ud i klasserne på alle de bornholmske skoler for at vejlede dig om dine muligheder efter grundskolen. Vi taler blandt andet med dig om:


Introduktionskurser
Som du måske ved, så deltager du i introduktionskurser i 8. klasse. På introduktionskurserne besøger du ungdomsuddannelserne på Bornholm.

Brobygning
Går du i 9. klasse og er uafklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse, så har du mulighed for at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse efter nærmere aftale med din UU-vejleder.

Læs mere om brobygning her

Læs om hvordan du ønsker brobygningshold her

Går du i 10. klasse, så deltager du i et obligatorisk brobygningsforløb.

Læs mere om brobygning her

Læs om hvordan du ønsker brobygningshold


Erhvervspraktik
Alle elever i 8. klasse er i en uges erhvervspraktik. UU-vejlederen på din skole besøger din klasse for at forberede dig til praktikken og introducerer dig til den erhvervspraktikseddel, som dit praktiksted skal udfylde. Du kan altid hente din erhvervspraktikseddel på ung.unoung.dk under fanen praktik.
Du skal være opmærksom på, at der er enkelte praktiksteder, som du ikke selv må tage kontakt til, hvis du ønsker at komme i praktik hos. Læs mere om praktikstederne her , og kontakt din UU-vejleder.
Du har også mulighed for at komme i erhvervspraktik i 6. til 10. klasse efter nærmere aftale med din UU-vejleder.

 

Uge 47 og BUM
I uge 47 har din skole fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 7. til 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i hele ugen.
BUM er Bornholms Uddannelses Messe og højdepunktet i uge 47. På BUM præsenterer uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv dig og dine forældre for alle de muligheder, som du har for fremtiden.

Se også bum.dk

 

Bornholms Uddannelsesmesses logo

INSPIRATION TIL DIT VALG

Gå på opdagelse i samlingen af film og hjemmesider for at finde inspiration til dit valg af ungdomsuddannelse. Det kan være, at du allerede har set filmene og hjemmesiderne med din UU-vejleder, men vi opfordrer til, at du også ser dem sammen med dine forældre.

 

Om ungdomsuddannelser

Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse

Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse

Ryst posen

Faglært er Fedt

 

Værktøjer ug.dk

Intro til UddannelsesGuiden

Valg af ungdomsuddannelse

Min gymnasievej


Adgangskrav

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Adgangskrav til ungdomsuddannelser

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen i 10. klasse

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen på ug.dk


Andre veje
Hvis du ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, så findes der nogle andre og forberedende uddannelsestilbud. Tal med med din UU-vejleder om de forskellige muligheder, og læs mere i nedenstående links.

Forberedende grunduddannelse, FGU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

 

Studievalgsportfolio

Hvis du går på en folkeskole, så laver du din studievalgsportfolio på MinUddannelse

Hvis du går på en privatskole, så laver du din studievalgsportfolio på Uno Ung

Læs om studievalgsportfolio på ug.dk

 

TIL FORÆLDRE

Når dit barn skal vælge en ungdomsuddannelse, så er det vigtigt, at du som forælder vejleder og støtter.


Fra og med 7. klassetrin modtager dit barn kollektiv vejledning i sin  klasse fra UU-vejlederne. Her kan du se en oversigt over, hvad UU-vejlederne taler med dit barns klasse om

UU-vejlederne vejleder og støtter dit barn i valg af ungdomsuddannelse hele vejen fra 7. klasse til dit barn fylder 25 år. UU Bornholm holder til på skolerne og i Ungeporten, og du er altid velkommen til at kontakte os. 

Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider til Ungeporten her

Find dit barns vejleder

Brug UddannelsesGuidens tema til forældre

Se filmen "Sådan kan forældre hjælpe" for gode råd om, hvordan du bedst vejleder dit barn

 

I 8. til 10. klasse bliver dit barn uddannelsesparathedsvurderet to gange om året. Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen under "Inspiration til dit valg".

 

TIL LÆRERE

Nyttige links

Udsyn i Skolen vedrører primært arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job samt karrierelæringstanken i udskolingen og består af udskolingslærere fra samtlige folkeskole på Bornholm samt repræsentanter fra Center for Skole og UU Bornholm.


I skoleåret 2019/2020 godkendte skolelederne et udspil, der gjorde de udskolingslærere, som deltager i Udsyn i Skolen, til tovholdere for uddannelse og job-undervisningen samt karrierelæringstanken i udskolingen. På den måde fungerer Udsyn i Skolen som et forum, hvori udskolingslærerne udveksler idéer angående uddannelse og job-undervisningen samt karrierelæringstanken, som de efterfølgende deler med de andre udskolingslærere på deres respektive skoler.

Som en del af Udsyn i Skolen påbegyndte en projektmedarbejder fra Ungdomsskolen og en repræsentant fra UU Bornholm i skoleåret 20/21 et projekt, hvor de indsamler allerede eksisterende uddannelse og job-forløb i et katalog og samtidig kvalificerer arbejdet med karrierelæringstanken i de enkelte forløb. Derudover er det projektets formål at etablere nye uddannelse og job-forløb samt at udbrede samarbejdet mellem de bornholmske folkeskoler og det bornholmske erhvervsliv.

Se hvem der sidder i Udsyn i Skolen

I lærermiljøet på Uno Ung har lærere adgang til at:
- Se og udfylde vejledningsplaner på elever, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. 
- Se hvor skolens elever skal i praktik
- Se hvor skolens elever skal på introduktionskursus/i brobygning

- Se kontaktoplysninger på den unges uddannelsesvejleder

 

Som lærer kan du logge ind på Uno Ung her

Den sammenhængende kommunale ungeindsats

Læs mere om Den Sammenhængende Ungeindsats på BRKs hjemmeside