DEN FØRSTE TID I CJUR

Du vil i de første dage / uger af din ansættelse blive præsenteret for et program med introduktion til din arbejdsfunktion.

En af dine kollegaer vil blive tilknyttet som oplæringsansvarlig.

ARBEJDSTIDER / FLEKSSYSTEM

I Job, Uddannelse og Rekruttering anvender vi tidsregistreringssystemet CompuClock til at registrere vores mødetider og har i centeret retningslinjer for hvor meget der på plus siden må optjenes til afspadsering eller hvor meget vi må gå i minus.

 

Der er i centeret i enkelte afdelinger forskellige arbejdstider.

 

SYGEMELDING

Hvis tilfældet skulle ske, at du desværre bliver syg på første arbejdsdag skal du ringe til din leder og melde dig syg. 

 

På en af dine første arbejdsdage, vil du blive introduceret til procedure for meddelelse af fravær, herunder sygefravær, raskmelding, ferie, da vi i centeret har forskellige retningslinjer afhængig af arbejdsstedet.