ADHD OG AUTISME

At have en diagnose kan være en uoverskuelig udfordring i hverdagen. Både for den person, der har diagnosen, og for familie og venner.

En diagnose kan også være noget, der ikke fylder så meget - og hvor der bare er behov for lidt ekstra hjælp og støtte en gang imellem. Alle mennesker er forskellige, og det er diagnoser også.


Herunder kan du se, hvilke muligheder der er for aktiviteter, hjælp og støtte på Bornholm og finde det, som passer dig og din familie bedst, både hvis du har brug for hjælp til at løse særlige problemer, eller du bare har brug for nogen at snakke med.

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hvis du har lyst, vil du også kunne blive tilbudt nogle personlige samtaler, hvor du mødes med en medarbejder fra kommunen. Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym. Åben Anonym Rådgivning er et tilbud for unge under 18 år eller forældre med børn under 18 år.
Ring til Åben Anonym Rådgivning: 56 92 40 99 eller send en mail på: anonym.raadgivning@brk.dk

Har dit barn eller en anden tæt på dig en diagnose? Eller overvejer du måske, om dit barn eller en anden tæt på dig har en psykisk lidelse? Har du spørgsmål, problemer eller andet du gerne vil snakke om?
Kommunen har en række tilbud, hvor du kan få vejledning, hjælp og støtte:


A-husets åbne rådgivning er særligt for personer med ADHD eller Autisme og pårørende.

Der er åbent for alle i cafeen hver onsdag kl. 14:00-17:00 hvor du kan spille spil, wii, se film eller bare hygge. Se mere her.


Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Både mellem børn og voksne. Barnets Blå Hus er et fristed for børn og for hele familien. Et fristed fra det, som kan være svært derhjemme og/eller i skolen. I Barnets Blå Hus kan man få et pusterum fra hverdagen og lave noget rart sammen med andre. Læs mere her


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. Se mere her.


Stjernen er et klubtilbud i Ungdomsskolen, specielt rettet mod unge 13-25 årige med funktionsnedsættelse. Klubtilbuddet indeholder mange aktivitetsmuligheder, som man helt frit kan vælge imellem. Der er mulighed for at spille Play-Station, billard, bord-tennis, fodboldspil og hockey. Læs mere på Ungdomsskolens hjemmeside her


Anden telefonisk rådgivning:
Foreningen Sind: www.sind.dk
Forældretelfonen (Børns Vilkår): www.bornsvilkar.dk

Nyttige links:
Landsforeningen for pårørende: www.bedrepsykiatri.dk
Din indgang til det offentlige: www.borger.dk

Læs mere om ADHD: www.adhd.dk
Læs mere om Autisme: www.autismeforening.dk
Læs mere om psykiske diagnoser: www.sind.dk