ADHD OG AUTISME

At have en diagnose kan være en uoverskuelig udfordring i hverdagen. Både for den person, der har diagnosen, men også for familie og venner.
En diagnose kan også være noget, der ikke fylder så meget - og hvor der bare er behov for lidt ekstra hjælp og støtte en gang imellem.
Alle mennesker er forskellige, og det er diagnoser også.

TILBUD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE

STØTTEGRUPPER

Du kan kontakte Center for Psykiatri og Handicap, hvis du vil vide mere om gruppeforløbene eller ønsker at blive visiteret til ét af dem.

Læs mere her

RÅDGIVNING

Kommunen tilbyder gratis rådgivning. Hvis du henvender dig til en sagsbehandler, skal hun eller han rådgive dig om lovgivningen og de forskellige muligheder for hjælp.

Læs mere her 

AKTIVITETSTILBUD

På Bornholm findes forskellige aktivitetstilbud hvor der findes pædagogisk uddannet personale. Du kan finde tilbud om undervisning, café, spilleaftener mm. 

Læs mere her

HVILKE TILBUD FINDES PÅ BORNHOLM?

Har dit barn eller en anden tæt på dig en diagnose? Eller overvejer du måske, om dit barn eller en anden tæt på dig har en psykisk lidelse? Har du spørgsmål, problemer eller andet du gerne vil snakke om? Kommunen har en række tilbud, hvor du kan få vejledning, hjælp og støtte

A-husets åbne rådgivning er særligt for personer med ADHD eller Autisme og pårørende.
Der er åbent for alle i cafeen hver onsdag kl. 14:00-17:00 hvor du kan spille spil, wii, se film eller bare hygge. 

Se mere her 

Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. 

Læs mere her 

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. 

Se mere her 

Stjernen er et klubtilbud i Ungdomsskolen, specielt rettet mod unge 13-25 årige med funktionsnedsættelse. Der er mulighed for at spille Play-Station, billard, bord-tennis, fodboldspil og hockey.
Læs mere på Ungdomsskolens hjemmeside her 

Kulturhuset er et åbent tilbud under Vennepunktet, beliggende Østergade 54 i Rønne. Kulturhuset er ramme om en række forskellige aktiviteter som dans, fester, grill, cafe, kreativt værksted, cykeltræning mm.

Se mere her 

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym. Åben Anonym Rådgivning er et tilbud for unge under 18 år eller forældre med børn under 18 år. 

Kontakt Åben Anonym Rådgivning her 

Vesterlunds Mentor Teams er for unge indenfor autismespektret i alderen 18 – 23 år, som har et behov for støtte og guidning i overgangen fra ungelivet til voksenlivet. Tilbuddet er primært for unge der tilbydes efterværn hos Center for Børn og Familie.
Læs mere her