MOBNING


Mobning kan se ud på mange måder og foregå mange steder, fx i skolen, på arbejdspladsen eller digitalt på de sociale medier. Fælles er, at det aldrig er nogens egen skyld, at det altid gør ondt, og at det altid skal stoppes. Her på siden kan du se, hvor du kan få hjælp, hvis du bliver mobbet, kender nogen der bliver mobbet eller måske selv er med til at mobbe.

Nogen at tale med?
Der findes også flere telefonlinjer, online chatfora og brevkasser, hvor du kan tale med andre unge eller voksne om dine problemer eller læse om andres tanker og erfaringer. Her kan du også være helt anonym, og tale om dine problemer i det tempo, der passer dig.


SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. På Bornholm er der mange forskellige institutioner involveret i SSP samarbejdet, for eksempel ungdomsskolerne, skolerne, børn og unge, sundhedsplejersker, personer der arbejder med forebyggelse af sociale problemer og misbrug og så selvfølgelig politiet. SSP konsulenten kan også træde til i situationer, hvor der kan være brug for mægling. Læs mere om SSP Bornholm her.

.

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hvis du har lyst, vil du også kunne blive tilbudt nogle personlige samtaler, hvor du mødes med en medarbejder fra kommunen.
Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym, og du er selv med til at bestemme, hvilken hjælp og støtte du vil have.

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud for unge under 18 år eller forældre med børn under 18 år.

Læs mere og se kontaktoplysninger her. Ring til Åben Anonym Rådgivning: 56 92 40 99 eller send en mail på: anonym.raadgivning@brk.dk

Er du bange for at dit barn eller en anden tæt på dig bliver mobbet? Der findes flere steder, hvor du kan få hjælp og støtte.


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. Se mere her


Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Både mellem børn og voksne. Barnets Blå Hus er et fristed for børn og for hele familien. Et fristed fra det, som kan være svært derhjemme og/eller i skolen. I Barnets Blå Hus kan man få et pusterum fra hverdagen og lave noget rart sammen med andre. Læs mere  her


Årligt anslås det, at ca. 100.000 personer bliver udsat for stalking. Det er meget ofte en nær relation til offeret og det er smertefuldt at være en del af. Dansk Stalkingcenter har netop åbnet en telefonlinje hvor du kan få hjælp, både hvis du er offer for stalking eller du udøver stalking. Læs mere her

Anden rådgivning:
Psykiatrifondens telfonrådgivning: www.psykiatrifonden.dk
Forældretelefonen (Børns Vilkår): www.bornsvilkar.dk

Nyttige links


http://www.mobbestop.dk/

www.redbarnet.dk


Børns Vilkår
www.bornsvilkar.dk


Sammen mod mobning
www.dcum.dk


Mere om mobning
Børns Vilkår
www.bornsvilkar.dk

Red barnet

www.redbarnet.dk