PSYKISK SYGDOM


Har du eller en du kender en psykisk sygdom eller sindslidelse? Det kan ofte være svært at tale med andre om ens sygdom, og man kan komme til at holde sig for sig selv.
Her på Bornholm findes der mange muligheder for aktiviteter for dig, som gerne vil møde nye mennesker. Det kan også være, du bare har brug for at snakke med nogen, som du ikke er i familie med.

Få hjælp her på siden til at komme i kontakt med kommunen eller en af de mange telefon og chatbrevkasser der findes på nettet.


Det er altid en god start at tage kontakt til sin egen læge, som så kan henvise dig til den rette hjælp.

Har dit barn eller en anden tæt på dig en psykisk sygdom? Har du spørgsmål, problemer eller andet du gerne vil snakke om?
Kommunen har en række tilbud, hvor du kan få vejledning, hjælp og støtte.


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. Se mere her.

Afløsning / Aflastning
Måske har jeres familiebehov for afløsning eller aflastning? Kommunen har efter en individuel vurdering i visse tilfælde mulighed for at hjælpe med aflastning og støtte. Læs mere  her.

Øens Fællesværk - Østergade 50
Ungdommens Røde kors åbner op hver tirsdag for hygge og madklub for alle unge mellem 15-25 år. Der er mulighed for at spille spil, se en film, eller bare snakke mens man laver mad. Du behøver ikke tilmelde dig, alle er velkomne.Læs mere på Øens Fællesværks Facebook. 


Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Både mellem børn og voksne. Barnets Blå Hus er et fristed for børn og for hele familien. Et fristed fra det, som kan være svært derhjemme og/eller i skolen. I Barnets Blå Hus kan man få et pusterum fra hverdagen og lave noget rart sammen med andre. Læs mere her.


Snak om det er en rådgivende forening, der hjælper dig med, hvordan du taler med dit barn om psykiske lidelser og følelser. "Hvad børn ikke ved, har de ondt af" lyder deres slogan, og både udviklingspsykologien, neuropsykologien, børnene selv og al sund fornuft beviser, at børn har brug for af få empatisk og klar besked om det, der foregår i den virkelighed, de lever i. Men det er ikke altid nemt, når man selv står i en svær situation i livet. Derfor er der råd og vejledning at hente her.


Kommunen har en række åbne tilbud, som du ikke behøver at blive visiteret til. Se mere her.


Anden telefonisk rådgivning.
Forældretelfonen (Børns Vilkår):
www.bornsvilkar.dk

Nyttige links
Landsforeningen for pårørende: www.bedrepsykiatri.dk
Foreningen Sind: www.sind.dk
Din indgang til det offentlige: www.borger.dk
Psykiatrifondens telfonrådgivning:
 www.psykiatrifonden.dk
Forældretelefonen (Børns Vilkår): www.bornsvilkar.dk

www.stopmobning.dk
www.redbarnet.dk
Børns Vilkår
www.bornsvilkar.dk
Sammen mod mobning
www.dcum.dk
Mere om mobning
Børns Vilkår
www.bornsvilkar.dk
Red barnet
www.redbarnet.dk
Ventilen:  www.ventilen.dk
Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk
Folkebevægelsen mod ensomhed: www.modensomhed.dk
Depressionforeningen: www.depressionsforeningen.dk

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hvis du har lyst, vil du også kunne blive tilbudt nogle personlige samtaler, hvor du mødes med en medarbejder fra kommunen.Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym.Åben Anonym Rådgivning er et tilbud for unge under 18 år eller forældre med børn under 18 år. Ring til Åben Anonym Rådgivning: 56 92 40 99 eller send en mail på: anonym.raadgivning@brk.dk