SEKSUELT MISBRUG OG OVERGREB

Har du eller en du kender været udsat for seksuelt misbrug eller seksuelt overgreb? Det kan være rigtig svært at håndtere at have være udsat for et overgreb, og det er vigtigt, at du får hjælp med det samme. Lige meget hvem, der er indblandet, er det forkert at overtræde andres grænser seksuelt. 
Har du brug for at snakke med en voksen, som du ikke er i familie med, er der forskellige muligheder og hjælp.

Har dit barn eller en anden tæt på dig været udsat for seksuelle overgreb? Har du spørgsmål, problemer eller andet du gerne vil snakke om?
Kommunen har en række tilbud, hvor du kan få vejledning, hjælp og støtte.


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. Se mere her


Afløsning / Aflastning
Måske har jeres familiebehov for afløsning eller aflastning? Kommunen har efter en individuel vurdering i visse tilfælde mulighed for at hjælpe med aflastning og støtte. Læs mere her.

Anden telefonisk rådgivning:
Forældretelfonen (Børns Vilkår): www.bornsvilkar.dk

Nyttige links
BUSK gruppen på Bornholm læs mere her
www.usynligear.dk
www.pfsk.dk
www.redbarnet.dk
www.politi.dk
www.anklagemyndigheden.dk
www.landsforeningen-spor.dk


Barnets Blå Hus er et fri - og mødested for børn, der vokser op i familier, som har særlige udfordringer med misbrug eller psykisk sygdom. Et sted, hvor man kan møde andre med problemer i hverdagen. Man kan tale sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Både mellem børn og voksne. Barnets Blå Hus er et fristed for børn og for hele familien. Et fristed fra det, som kan være svært derhjemme og/eller i skolen. I Barnets Blå Hus kan man få et pusterum fra hverdagen og lave noget rart sammen med andre. Læs mere her.


Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hvis du har lyst, vil du også kunne blive tilbudt nogle personlige samtaler, hvor du mødes med en medarbejder fra kommunen. Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym. Åben Anonym Rådgivning er en rigtig god start til at begynde at tale med nogen om problemerne. Ring til Åben Anonym Rådgivning: 56 92 40 99 eller send en mail på: anonym.raadgivning@brk.dk


Du kan også altid ringe til Børnetelefonen, som sidder klar til at lytte og hjælpe dig. Ring 116111 eller chat med en rådgiver her.BUSK står for "børn udsat for seksuelle krænkelser", men dækker både over seksuelle overgreb og vold. BUSK-gruppen er en rådgivningsgruppe, bestående af personer ansat i Center for Børn og Familie (psykologer, familiebehandler og sagsbehandler) og politiet.Formålet med BUSK er at opsamle viden og koordinere indsatsen i forskellige instanser samt at rådgive og vejlede institutioner, skoler, ansatte i kommunen samt, borgere/forældre ved mistanke om vold og overgreb.Du kan vælge at få anonym rådgivning. Du finder BUSK her.


SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. På Bornholm er der mange forskellige institutioner involveret i SSP samarbejdet, for eksempel ungdomsskolerne, skolerne, børn og unge, sundhedsplejersker, personer der arbejder med forebyggelse af sociale problemer og misbrug og så selvfølgelig politiet. Læs mere om SSP Bornholm her.