VOLD

Er du udsat for vold eller trusler om vold fx fra én i din familie, fra din kæreste eller andre unge? Er du, eller har du været, vidne til vold eller har du selv problemer med vrede og temperament? Der er flere steder, hvor du kan få hjælp og støtte til problemer med vold. Måske har du brug for en bisidder? En bisidder er en person, der er på din side, og som kan støtte dig, fx hvis du skal til møder i kommunen eller i retten. Bisidderen er en voksen med et godt kendskab til lovgivningen og børns og unges rettigheder, og han/hun er der for at hjælpe dig i den situation, du er i.
Skadestue: Ring 1813
Politi: 114

Har dit barn eller en anden tæt på dig problemer eller har været udsat for vold? Har du spørgsmål, problemer eller andet du gerne vil snakke om?
Kommunen har en række tilbud, hvor du kan få vejledning, hjælp og støtte.


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver hjælp og støtte til forældre ud fra målet om at skabe de bedste rammer for børnene. PPR er knyttet til børn og unge til og med grundskolen. Se mere her.
Åben Anonym Rådgivning er et tilbud hvor du anonymt kan ringe og få støtte og hjælp. Herfra kan du også blive ledt videre til andre tilbud, der måske kan hjælpe dig videre. Se mere her.


Afløsning / Aflastning
Måske har jeres familiebehov for afløsning eller aflastning? Kommunen har efter en individuel vurdering i visse tilfælde mulighed for at hjælpe med aflastning og støtte. Læs mere her.

Anden telefonisk rådgivning:
Forældretelfonen (Børns Vilkår): www.bornsvilkar.dk


OFFERRÅDGIVNINGEN finder du her


Nyttige links:

http://krisecenter-bornholm.dk/

www.borger.dk
www.forebygvold.dk
www.danner.dk

www.lokk.dk

https://www.brydtavsheden.dk/

https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud fra kommunen, hvor du kan ringe eller skrive ind med dine tanker og problemer. Her vil du komme til at tale med en voksen, der kan støtte og hjælpe dig videre. Hvis du har lyst, vil du også kunne blive tilbudt nogle personlige samtaler, hvor du mødes med en medarbejder fra kommunen.Hos Åben Anonym Rådgivning kan du være helt anonym.Åben Anonym Rådgivning er et tilbud for unge under 18 år eller forældre med børn under 18 år. Ring til Åben Anonym Rådgivning: 56 92 40 99 eller send en mail på: anonym.raadgivning@brk.dk