Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser


HHX

HTX

STX

HF*
Erhvervsuddannelser grundforløb


Kontor, handel og forretningsservice (KHF)

Teknologi, byggeri og transport(TBT)

Fødevarer, jordbrug og oplevelser (FJO)

Omsorg, sundhed og pædagogik (OSP)

EUXAndre ungdomsuddannelser


EGU

KUU

STU*Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.