UGE 47 AKTIVITETER

Tag din klasse med på virksomhedsbesøg eller få besøg i klassen

Der er mange spændende muligheder for at arbejde med Uddannelse og Job i uge 47.

Herunder finder du forskellige aktiviteter, som du kan deltage i med din klasse.

 

MULIGHEDER I UGE 47

Hold øje med siden - vi arbejder på at få flere med

 

BOFA

Mange steder arbejder man på, at omsætte affald til værdifulde ressourcer. På Bofa kan du møde folk, der med vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde arbejder for den grønne sag.

Du kan møde alt fra håndværkere til akademikere, kontorfolk til pladsmænd, samt miljøteknologer og kommunikationsfolk.

Vi tilbyder en gennemgang af, hvad det vil sige at være ansat i affaldsbranchen, og hvilke kompetencer, der kræves rent uddannelsesmæssigt.

Glæd dig til et besøg hos en virksomhed i rivende udvikling.

Kontakt 56 92 55 04 eller bj@bofa.dk

 

Bornholm Hotels

Vi er en virksomhed der driver 3 hoteller i Rønne, Fredensborg Badehotel, Hotel GSH og Griffen Hotel & Wellness.
Har du et ønsker om at rejse rundt i verden kan en uddannelse inden for vores branche være et godt afsæt og give store muligheder. Vi tilbyder elevstillinger indenfor kok, smørrebrød, tjener, receptionist og kontor.

Kom gerne på en rundvisning med din klasse og hør mere om os.

Kontakt Bettina Lund på 51 81 43 44 eller bl@bornholmhotels.dk - bornholmhotels.dk

 

Bornholms Højskole

Bornholms Højskole vil gerne tage imod besøg i uge 47. Du og din klasse kan opleve, hvad en højskole kan tilbyde og hvordan det er at have Højskolen som sin arbejdsplads.

 

Kontakt Bente Larsen på 30 58 78 22 eller bl@bornholmshojskole.dk

 

Bornholms Landbrug

Kom og besøg vores rådgivningshus på Kannikegaard i Aakirkeby og lad os orientere om de mange typer karrierer som det danske landbrug og fødevareproduktion afføder. Hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger alene indenfor rådgivning, og naturligvis også selve landmandsuddannelsen.

 

Vores rådgivere har specialiseret sig i mange spor, hvilket er nødvendigt for at kunne servicere de bornholmske fødevareproducenter. Vi har således rådgivere indenfor fødevare, miljø- og landskabsrådgivning, husdyr, planteavl, uddannelse, virksomhedsplaner, strategi, ledelse, økonomi o.m.a.

 

Vi kommer også gerne ud på skolerne og fortæller om karrieremuligheder indenfor den danske fødevareproduktion.

 

Kontakt Signe Koefoed på sk@bornholmslandbrug.dk eller 56 90 78 66

 

Bornholmslinjen

Vi vil gerne tilbyde rundvisning på Hammershus samt fortælle om arbejdet på færgen og på Bornholmslinjen.

 

Rundvisningerne tilbydes mandag og tirsdag fra kl. 10.00-14.00 i uge 47. Én klasse ad gangen og en rundvisning tager ca. 1-1½ time.

 

Kontakt Tina B. Christiansen på tic@molslinjen.dk senest den 4. november.

 

Campus Bornholm

Nærmere information følger

 

Erhvervskolernes ElevOrganisation

Få besøg af Erhvervskolernes ElevOrganisations Rollemodeller.

Se mere her...

 

Erhvervsuddannelse på Bornholm

Hvis din klasse / dine elever trænger til at høre om alle de lokale muligheder for erhvervsuddannelse.

 

Der findes 102 erhvervsuddannelser – hvor mange er der på Bornholm???

 

Ofte når der bliver snakket om erhvervsuddannelser, så handler det om hvilke muligheder man har på den lokale erhvervsskole – hvilke fag og hvilke hovedforløb som skolen tilbyder. Men i virkeligheden er der meget mere til en erhvervsuddannelse end man ofte er klar over. Man tager grundforløb 1 og 2 på en erhvervsskole, det tager et år… og derefter skal man have sig en læreplads i en virksomhed, som strækker sig fra 2- 5 år, alt afhængig af hvilke uddannelse man har valgt. Så hvad er det vigtigste man fokuserer på – skolen eller virksomheden? 


Det jeg kan fortælle om, er hvilke muligheder der er i de Bornholmske virksomheder.
Hvilke erhvervsuddannelser tilbyder virksomheder på Bornholm?
Hvad forventer virksomhederne af de unge?
Hvilke krav stiller virksomhederne over for de unge?
Hvor ”gode” er de bornholmske virksomheder til at tage elever og lærlinge?

 

Kontakt Klaus Werner på kw@bornholm.biz eller 29 13 47 78

 

Falck Rønne

 

Vi vil gerne afholde rundvisninger, på stationen i Rønne samt fortælle omkring jobbet samt de uddannelser vi kan tilbyde.

 

Kontakt Klaus Rønne Jensen på klaus.r.jensen@falck.dk eller 70 26 21 66

 

FFE - Fonden For Entreprenørskab

Undervisningsmateriale til brug i 0. - 10. klasse om innovation og entreprenørskab. Hent materialet her...

 

Det er muligt, at få hjælp til at tilpasse og komme i igang med forløbene.

 

Kontakt Thomas Godt på 40 43 21 07 eller thomasg@ffe-ye.dk

 

Hf-søfart - et hav af muligheder

Vil du vide mere om hf-søfart, en anderledes ungdomsuddannelse, som kombinerer teori og praksis? Vi tilbyder besøg på din skole, hvor unge bornholmere, som nu læser hf-søfart i Svendborg, vil fortælle om de mange spændende muligheder i deres uddannelse.

 

Vi tilbyder besøgene onsdag og fredag i uge 47.


Du kan naturligvis også hoppe om bord i vores stand på BUM og høre mere - samt prøve kræfter med vores maritime konkurrencer.


Kontakt Karin Andersen på 2855 7990 eller kan@vucfyn.dk

 

JENSEN Denmark A/S

Vi tager i mod virksomhedsbesøg og kommer også gerne ud i klassen og fortæller om de jobfunktioner, der ligger i vores virksomhed, og hvordan uddannelsesvejen er til disse jobs. 

 

Elevernes besøg og forberedelse aftales med Kathrine Holm Nilsson senest i slutningen af uge 45.

 

Af hensyn til planlægningen bedes I kontakte os i god tid.

 

Kontakt Kathrine Holm Nilsson på 61 65 60 61 eller kathrine.holm.nilsson@jensen-group.com

 

Kvickly Rønne

 

Kontakt Henrik Jørgensen på 56 94 84 71

 

Netto Rønne

Netto Rønne modtager gerne besøg i uge 47.

 

Kontakt Marianne Kjøller på 61 61 72 14 eller marianne.kjoeller@netto.dk

 

Retten på Bornholm

Hvor meget ved du egentlig om domstolene og retssystemet i Danmark? Og hvilke jobs kan man få i en ret?

 

Retten på Bornholm inviterer unge fra 8.-10. klasse til åbent hus i rettens lokaler på Tinghuset, Store Torv 1 i Rønne.

 

Arrangementet finder sted tirsdag den 20. november 2018 kl. 13.00-15.00.

 

Tilmelding kan ske til adm.bor@domstol.dk

 

Rønne Privatskolen

Rønne Privatskole kommer gerne ud i klassen mandag eller tirsdag i uge 47 efter kl. 13.00. Eleverne vil fortælle om deres skolehverdag og oplevelser fra rejsen til USA.

 

Kontakt Dorte Jensen på dj@roenneprivatskole.dk

 

Sundheds- og Ældre området i Bornholms Regionskommune

 

Kom og besøg plejecenter Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne og se hvordan det er at arbejde på plejecenter. I får et indblik i medarbejdernes arbejdsopgaver og får mere at vide om hvilke kompetencer det kræver uddannelsesmæssigt.

Det er muligt i uge 47 mandag og tirsdag kl. 10-12

Kontakt Teamleder Lissy Madsen på lissy.madsen@brk.dk eller tlf. 56 92 27 03/30 18 05 11

 

 

 

TV2 Bornholm

I er velkomne til at besøge TV 2/Bornholm i uge 47/2018, hvis klassen vil vide mere om os som arbejdsplads for især journalister og fotografer. Evt. rundvisningstid på ca. 1-1½ time aftales i forvejen. I kan også møde en eller flere af vores elever på BUM, hvor vi vil gå rundt og snakke med jer. Spørg dem endelig om deres oplevelser som journalistpraktikant eller FTP-elev.

Er du særlig interesseret kan du søge om at komme i 5 dages spændende erhvervspraktik i uge 10 i 2020. Læs mere her...

 

Kontakt Susan Gren på 56 93 42 00 eller sugr@tv2bornholm.dk.

 

Ung til Ung

Få besøg af elever fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles erhvervsuddannelser samt Campus Bornholms erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

For mange grundskoleelever rejser det en masse spørgsmål, når de skal vælge ungdomsuddannelse. I uge 47 kan grundskolerne få besøg af elever fra erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser på Bornholm. Ungdomsuddannelseseleverne er klar til at tale med grundskoleeleverne om den ungdomsuddannelse, som de går på, og hvordan de traf valget om, at begynde på netop den ungdomsuddannelse.

Eleverne fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Campus Bornholm kan besøge jeres skole mandag og tirsdag mellem klokken 9.00 og 14.30. Der skal afsættes cirka 45 minutter til besøget. 


Deadline for tilmelding er den 4. november. Det kan ikke garanteres, at ungdomsuddannelseseleverne kan besøge jeres skole på præcis det tidspunkt, som I ønsker, men I vil blive kontaktet kort efter jeres tilmelding for at arrangere besøget.

Kontakt Ege Schjørring fra UU Bornholm på ege.schjoerring@brk.dk