Projekt Reconnect

Et forskningsprojekt for unge psykisk sårbare mellem 18 og 29 år

Hvad er Projekt Reconnect

Er du psykisk sårbar og har et ønske om at komme i et individuelt tilrettelagt forløb rettet mod ordinært job eller uddannelse, er Reconnect måske noget for dig! Projekt Reconnect er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Rødovre- og Københavns Kommune. For at finde ud af om du er kandidat til projektet, skal du først udfylde et skema og have en samtale med din kommende Reconnect-konsulent. 

Vi arbejder ud fra dine ønsker og behov. Et psykosocialt tilbud vil være en del af forløbet for at sikre dig bedst mulig trivsel. Din Reconnect-konsulent vil både være din sagsbehandler, jobkonsulent og mentor, så længe du har brug for det. Når du er kommet i job eller uddannelse, vil du blive tilbudt efterværn med aftalt varighed. Du har evt. mulighed for at modtage økonomisk støtte i form af uddannelseshjælp under forløbet.

Læs mere om projekt Reconnect her

HVEM ER PROJEKT RECONNECT, OG HVORDAN KAN JEG KONTAKTE DEM?

Michael Vestergård
Tlf. 56923987
Michael.Vestergaard@brk.dk

Brian Mogensen
Tlf. 56923944
Brian.Mogensen@brk.dk