Spring over navigation

Projekt Reconnect

Et forskningsprojekt for unge psykisk sårbare mellem 18 og 29 år

Hvad er Projekt Reconnect

Er du psykisk sårbar og har et ønske om at komme i et individuelt tilrettelagt forløb rettet mod ordinært job eller uddannelse, er Reconnect måske noget for dig! Projekt Reconnect er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Rødovre- og Københavns Kommune. For at finde ud af om du er kandidat til projektet, skal du først udfylde et skema og have en samtale med din kommende Reconnect-konsulent. 

Vi arbejder ud fra dine ønsker og behov. Et psykosocialt tilbud vil være en del af forløbet for at sikre dig bedst mulig trivsel. Din Reconnect-konsulent vil både være din sagsbehandler, jobkonsulent og mentor, så længe du har brug for det. Når du er kommet i job eller uddannelse, vil du blive tilbudt efterværn med aftalt varighed. Du har evt. mulighed for at modtage økonomisk støtte i form af uddannelseshjælp under forløbet.

Læs mere om projekt Reconnect her

HVEM ER PROJEKT RECONNECT, OG HVORDAN KAN JEG KONTAKTE DEM?

Michael Vestergård
Tlf. 56923987
Michael.Vestergaard@brk.dk

Brian Mogensen
Tlf. 56923944
Brian.Mogensen@brk.dk

Lene Brunemark
Tlf. 29471766
Lene.Vincent.Brunemark@brk.dk