VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

Over hele landet vejledes elever og unge om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv af professionelle uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere i kommunerne - i daglig tale kaldet UU-vejledere.

Elever og unge er velkomne til henvende sig, når det gælder vejledning til uddannelse og erhvervsvalg. UU Bornholm kommer automatisk ud i alle klasser i hele kommunen fra 7. skoleår og er tilstede på grundskolerne. Hvis du er færdig med grundskolen og ønsker at tale med en vejleder, er vores dør også åben i Ungeporten. Er du i tvivl om, hvem din UU-vejleder er, kan du finde din vejleder her  min vejleder.
Hvis du som forælder eller virksomhed i kommunen har brug for at høre mere om uddannelse eller vil tilbyde, at eleverne kan komme i erhvervspraktik i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte UU Bornholm.

OPSLAGSTAVLE

ANulla iaculis lorem in dapibus aliquet. Integer interdum nibh ac faucibus sollicitudin. Aliquam luctus ante eros. Vestibulum tempor tempor nibh, a ornare velit accumsan sodales. Phasellus ac nulla sit amet ligula facilisis eleifend in id ligula. Integer lobortis lectus ac felis condimentum ullamcorper id sed purus.

TIL ELEVER

Går du i 7. til 10. klasse, har du sikkert haft besøg af UU Bornholms vejledere i din klasse. Helt automatisk kommer vi ud i klasserne på alle de bornholmske skoler for at vejlede om dine muligheder efter grundskolen.


Introduktionskurser
Som du måske ved, deltager du i introduktionskurser i 8. klasse. På introduktionskurserne besøger du ungdomsuddannelserne på Bornholm.

Brobygning
Er du uafklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse, har du i 9. klasse mulighed for at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse efter nærmere aftale med din UU-vejleder.
Går du i 10. klasse, deltager du i et obligatorisk brobygningsforløb.

Erhvervspraktik
Alle elever i 8. klasse er typisk i en uges erhvervspraktik. UU-vejlederen på din skole besøger din klasse for at forberede dig til praktikken.
Du har også mulighed for at komme i erhvervspraktik i 6. til 10. klasse efter nærmere aftale med din UU-vejleder.

Uge 47 og BUM

Uge 47 er en uge, hvor din skole har fokus på uddannelse og job. Idéen er, at alle 7. til 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med uddannelse- og jobrelaterede emner i den uge.BUM er BornholmsUddannelsesMesse og højdepunktet i uge 47. På BUM præsenterer uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv dig og dine forældre for alle de muligheder, du har for fremtiden.

TIL FORÆLDRE

Når dit barn skal vælge en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du som forælder vejleder og støtter.


Fra og med 7. klassetrin modtager dit barn kollektiv vejledning i klassen fra UU-vejlederne.

UU-vejlederne vejleder og støtter dit barn hele vejen fra 7. til 10. klasse, når det gælder valg af ungdomsuddannelse. UU Bornholm holder til både på skolerne og i Ungeporten, og du er altid velkommen til at kontakte os.  Find dit barns vejleder her.

Se filmen her: 'Sådan kan forældre hjælpe' for gode råd om, hvordan du bedst vejleder dit barn.

I 8. til 10. klasse blive dit barn uddannelsesparathedsvurderet to gange om året.

Se filmen her: 'Uddannelsesparathedsvurdering' og få mere information om uddannelsesparathedsvurderingen.

INSPIRATION TIL DIT VALG

Link til vores film om vejledning

 Vejledning om EUD

 Vejledning om HF

 Vejledning om de 3-årige gymnasiale uddannelser 

 Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

 Adgangskrav til ungdomsuddannelser

Uddannelsesparat

 Uddannelsesparathedsvurdering

 Min uddannelse

 Studievalgspotfolio i uddannelsesguiden

Værktøjer på UG
 Valg af ungdomsuddannelse
Min gymnasievej
Faglært er Fedt
Hvad gør man hvis man vil i erhvervspraktik?
Praktiksteder med særlig aftale
Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse
Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse
Film

TIL LÆRERE

Nyttige links

Uge-47 aktiviteter 

Uddannelse og job-aktiviteter

Come Back - En indsats mod skolefravær

Udsyn i Skolen vedrører primært arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job samt karrierelæringstanken i udskolingen og består af udskolingslærere fra samtlige folkeskole på Bornholm samt repræsentanter fra Center for Skole og UU Bornholm.


I skoleåret 2019/2020 godkendte skolelederne et udspil, der gjorde de udskolingslærere, som deltager i Udsyn i Skolen, til tovholdere for uddannelse og job-undervisningen samt karrierelæringstanken i udskolingen. På den måde fungerer Udsyn i Skolen som et forum, hvori udskolingslærerne udveksler idéer angående uddannelse og job-undervisningen samt karrierelæringstanken, som de efterfølgende deler med de andre udskolingslærere på deres respektive skoler.

Som en del af Udsyn i Skolen påbegyndte en projektmedarbejder fra Ungdomsskolen og en repræsentant fra UU Bornholm i skoleåret 20/21 et projekt, hvor de indsamler allerede eksisterende uddannelse og job-forløb i et katalog og samtidig kvalificerer arbejdet med karrierelæringstanken i de enkelte forløb. Derudover er det projektets formål at etablere nye uddannelse og job-forløb samt at udbrede samarbejdet mellem de bornholmske folkeskoler og det bornholmske erhvervsliv.

 Se hvem der sidder i Udsyn i Skolen her

I lærermiljøet på Uno Ung har lærere adgang til at:
Se og udfylde vejledningsplaner på elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat.
 Se hvor skolens elever skal i praktik.
 Se hvor skolens elever skal på introduktionskursus/i brobygning

 Se kontaktoplysninger på den unges uddannelsesvejleder.

 Login Uno Ung

Den sammenhængende kommunale ungeindsats

 xxxxx

 xxxxx