BORNHOLMS UDDANNELSESMESSE

Pressemeddelelse om aflysning af BUM2020

#bumpåcampus

STYREGRUPPE


Gitte Hagelskjær Svart
Leder af Ungeporten

Tlf.: 30 18 18 97

Gitte.Svart@brk.dk

Trine Schloss Pedersen (BRK, Skolechef)

 

Bonnie Gudbergsen (Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen og EVU, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole)

 

Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør, Campus Bornholm)

 

Kathrine Holm Nilsson (JENSEN-GROUP)

 

Jan Bidstrup (Din Tøjmand, formand for Rønnes handelsstandsforening) 

I år kan du på BUM møde

Der bliver ikke sendt kvitteringsmail for tilmeldingen.
Kopier eller tag derfor et skærmprint af ovenstående inden du sender det, hvis du vil gemme det til senere brug.

Bornholms UddannelsesMesse er BUM


BUM er for 7. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.


BUM er højdepunktet i uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden.


BUM er et led i uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på Uddannelse og Job. Idéen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med Uddannelse- og Jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.


BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.


BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.